Nieuwe richtlijn ‘Follow-up na cholesteatoom chirurgie’

De aandoening Cholesteatoom heeft een mogelijk ernstig beloop als het onbehandeld blijft. Daarom krijgen deze patiënten vaak een operatie. Er bestaat echter een kans op residu na cholesteatoom chirurgie. Daarom is een goede follow-up na deze operatie belangrijk. De nieuwe richtlijn ‘Follow-up na Cholesteatom chirurgie’ biedt hier handvatten voor.

Erik Hensen, voorzitter van de richtlijnwerkgroep: 'De optimale follow-up strategie na cholesteatoom chirurgie is mede afhankelijk van de aard van de voorgaande sanerende ooroperatie, het postoperatief gehoor en het klinisch beeld. Niet elk denkbaar scenario kan in de richtlijn worden gevat en de richtlijn is dan ook geen vervanging voor een gedegen klinische evaluatie. Vaak is er een keuze tussen gelijkwaardige opties te maken, en is de wens van de patiënt van doorslaggevend belang. Deze richtlijn en de bijbehorende beslisboom kunnen daarbij dienen als praktische leidraad.'

Voorheen was men voor controle na cholesteatoom chirurgie vooral aangewezen op een controle operatie (ook wel ‘second look’ genoemd). Tegenwoordig is hiervoor een alternatief voorhanden: de non-echo-planar diffusion weighted MRI (in het kort: MRI inclusief DWI). De richtlijn evalueert de diagnostische waarde en rol van deze nieuwe methode.