Nieuwe richtlijn Anafylaxie bij kinderen

Anafylaxie is een potentieel acute levensbedreigende allergische reactie. In deze nieuwe richtlijn staat beschreven hoe anafylaxie behandeld moet worden, welke testen gedaan zouden kunnen worden na een ernstige allergische reactie en hoe de zorg georganiseerd zou moeten zijn. Deze richtlijn is bestemd voor kinderartsen, SEH-artsen, ambulancezorgprofessionals en huisartsen.

Anafylaxie kan initieel lastig te herkennen zijn en wordt daardoor niet altijd op de juiste manier behandeld. Er was in het veld veel behoefte aan een praktische leidraad voor adequate herkenning en snelle behandeling van anafylaxie bij kinderen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Behandeling in het acute stadium:
    • Toediening van adrenaline bij anafylaxie
    • Antihistaminicum bij huidafwijkingen ten tijde van anafylaxie
    • CorticosteroĆÆdenbehandeling bij anafylaxie
  • Diagnostiek in de acute fase
  • Organisatie van zorg

Samenwerking

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is initiatiefnemer van deze richtlijn. In de multidisciplinaire werkgroep zaten vertegenwoordigers vanuit de kindergeneeskunde en huisartsen. Er werd aandacht besteed aan het patiƫntenperspectief door een afvaardiging van het Nederlands Anafylaxis Netwerk in de werkgroep.