Nieuwe richtlijn achilles tendinopathie

Achilles tendinopathie, irritatie van de achillespees, is een veel voorkomende aandoening met een grote impact en vaak lange klachtenduur. De nieuwe richtlijn geeft een breed overzicht van de problemen die patiënten ervaren en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn en is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de sportartsen, orthopedisch chirurgen, radiologen, physician assistants reumatologie, fysiotherapeuten en huisartsen.

De richtlijn besteedt aandacht aan preventie, vaststelling van de diagnose, de rol van beeldvorming, behandeling, prognose en het voorkomen dat de klachten terugkeren. De diagnose achilles tendinopathie kan worden gesteld als er 4 diagnostische criteria aanwezig zijn: gelokaliseerde symptomen ter plaatse van de achillespees, er is pijn in relatie tot (sport)belasting, een lokale zwelling en pijn bij lokale palpatie van de achillespees. Als één van deze criteria ontbreekt, kan echografie worden overwogen. De basis van de behandeling bestaat uit educatie, belastingadviezen en opbouwende krachtoefeningen van de kuitspieren. Het advies is terughoudend te zijn met een afwachtend beleid en ontstekingsremmende medicatie.

Deze richtlijn heeft als doel uniformiteit te creëren in communicatie en medisch handelen, het optimaliseren van de behandelstrategieën, het verminderen van variatie in de geleverde zorg, en het verminderen van onnodige zorg. Bij deze richtlijn is als hulpmiddel ook een presentatie beschikbaar gemaakt om de richtlijn te presenteren en te bespreken in de vakgroep of tijdens bijeenkomsten. Deze is te vinden in de bijlagen bij de richtlijn. Daarnaast is er patiënteninformatie opgesteld voor Thuisarts.nl.

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft dit traject begeleid.

Bekijk de richtlijn