Nieuwe richtlijn Aanhoudende klachten na licht THL

Jaarlijks melden zich meer dan 50.000 mensen met een hoofdtrauma. Van deze patiënten ervaart 15 procent langdurige klachten, zonder te zoeken naar medische hulp. Drie maanden na een val of klap of het hoofd houden zij nog klachten, waarbij er geen aanwijzingen zijn voor matig tot ernstig traumatisch hersenletsel (THL). Deze groep loopt vaak vast in het dagelijks leven. Momenteel is er geen eenduidige werkwijze in Nederland voor de zorg van deze patiënten. Daarom is er nu een richtlijn ontwikkeld op basis van de beschikbare kennis uit wetenschap en praktijk.  

De nieuwe richtlijn richt zich op diagnostiek, triage en behandeling van hoofdtrauma patiënten met aanhoudende klachten drie maanden na het ongeval en streeft naar minder praktijkvariatie, waarbij er een nauwe afstemming plaatsvindt met huisartsen, eerstelijnstherapeuten en de betrokken medisch specialisten in de tweede lijn. Hierbij dient een interdisciplinaire benadering voor de behandeling overwogen te worden.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Symptoomclusters en diagnostiek bij patiënten met aanhoudende klachten na licht THL.

 • Het in kaart brengen van beïnvloedbare factoren bij aanhoudende klachten na licht THL.

 • Behandeling met psycho-educatie bij aanhoudende klachten na licht THL.

 • Behandeling met psychotherapeutische interventies bij aanhoudende klachten na licht THL.

 • Behandeling met (graded) physical activity bij aanhoudende klachten na licht THL.

 • Behandeling met exposure bij aanhoudende klachten na licht THL.

 • Behandeling met vestibulaire therapie en visuele training bij aanhoudende klachten na licht THL.

 • Behandeling met sensorische integratie bij aanhoudende klachten na licht THL.

 • Behandelingen gericht op terugkeer naar werk bij aanhoudende klachten na licht THL.

 • Interdisciplinaire revalidatie bij patiënten met aanhoudende klachten na licht THL.

 • De organisatie van zorg rondom patiënten met aanhoudende klachten na licht THL.

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), in samenwerking met vertegenwoordiger vanuit de revalidatieartsen, neurologen, neuropsychologen, sportartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen en een ergotherapeuten. Daarnaast waren patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en Patiëntenfederatie Nederland betrokken. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Bekijk de richtlijn