Nieuwe onderhandelaar arbeidsvoorwaarden: Jan Willem Le Febre

Per 1 mei is het onderhandelaarsteam van de LAD versterkt met Jan Willem Le Febre. De arbeidsvoorwaarden van medisch specialisten en apothekers behoren tot zijn aandachtsgebieden. Hij treedt bij een aantal overlegtafels op namens de Orde van Medisch Specialisten.

Jan Willem Le Febre was hiervoor werkzaam bij de Abvakabo FNV. Als collectieve belangenbehartiger voor werknemers en leden van vakorganisaties in diverse sectoren en bedrijfstakken heeft hij veel ervaring met arbeidsvoorwaarden- en sociaal plan-trajecten. Dankzij deze uitgebreide ervaring met de collectieve belangenbehartiging van werknemers kan Jan Willem Le Febre zich krachtig inzetten voor de achterban van de OMS en de LAD. Zo zal hij zich bezighouden met de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling voor Medisch Specialisten (AMS). Verder is Jan Willem Le Febre tweede onderhandelaar voor de cao (in wording) voor apothekers in dienstverband.