Nieuwe kwaliteitsnormen voor chirurgische zorg

Voor de tweede keer dit jaar heeft de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) normen voor chirurgische zorg gepubliceerd. Het betreft kwaliteitsnormen voor de behandeling van vaatziekten, overgewicht en kanker. Marcel Daniëls, voorzitter Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten (OMS): “de normen bieden houvast voor het maken van afspraken binnen het ziekenhuis en eventueel in de regio”.

De zorg in Nederland is goed, zo blijkt telkens weer uit internationaal onderzoek, en medisch specialisten streven voortdurend naar het nog verder verbeteren van die zorg. Daniëls is dan ook verheugd over het tempo waarin de beroepsgroep aan iedereen– chirurgen, patiënten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars – duidelijk maakt wat de eisen zijn die aan de chirurgische zorg bij de genoemde aandoeningen moeten worden gesteld. “Het onderstreept dat medisch specialisten hun ingeslagen weg om normen voor verantwoorde zorg en verdere verbetering van de kwaliteit op te stellen, daadkrachtig vervolgen”.

Conclusies trekken

Chirurgische groepen en ziekenhuizen kunnen op basis van deze normen hun conclusies trekken. Wat de NVvH betreft hebben alle ziekenhuizen een jaar de tijd om aan deze normen te voldoen. De OMS roept medisch specialisten en raden van bestuur van ziekenhuizen op om te bezien of zij aan de normen voldoen en welke acties er komend jaar in het belang van de patiënt nodig zijn. “In mijn ogen is het belangrijk dat ze dat gezamenlijk doen. Want om te voldoen aan de eisen zal een dialoog binnen de ziekenhuizen nodig zijn, en wellicht ook met partners daarbuiten. “ aldus Marcel Daniëls.