Nieuwe editie magazine De Medisch Specialist

In de nieuwste editie van het magazine de Medisch Specialist een interview met Elnathan Prinsen, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie over de grote uitdagingen van zijn beroepsgroep. ‘Het is tijd voor nieuw elan’, aldus Prinsen. Het magazine valt vandaag op de deurmat bij de 22.000 medisch specialisten in Nederland.

Een positieve draai en een blik gericht op de toekomst. Dat geldt ook voor de vier portretten van medisch specialisten in het magazine die openhartig vertellen over de periode na het faillissement van hun ziekenhuis.

Verder in dit nummer: Op 27 juni wordt de winnaar bekend gemaakt van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019 van de Federatie Medisch Specialisten. Er wordt een enorme hoeveelheid medisch-wetenschappelijk onderzoek die in Nederland verricht. Maar liefst 24 van de 32 wetenschappelijke verenigingen hebben dan ook een onderzoek ingezonden voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019 van de Federatie. In dit nummer een overzicht, omdat ze allemaal een podium verdienen.

In deze editie ook aandacht voor samen beslissen. Het klinkt zo vanzelfsprekend; samen beslissen in de spreekkamer. Maar dat is het niet, zo blijkt uit de nieuwe visie over samen beslissen van de Federatie. Belangrijkste boodschap: samen beslissen is geen eenmalige actie maar is een proces dat goed moet worden ingericht. Artsen ervaren bij de inrichting belemmeringen, maar ook hier kan een andere attitude van de artsen het verschil maken, vertelt orthopedisch chirurg Ewoud van Arkel in dit nummer: ‘Zo’n andere attitude levert ook andere gesprekken op: ik ben meer een coach die het behandelproces begeleidt.’

Hoe zit het met de bekostiging van netwerkgeneeskunde? Innovatieve ideeën genoeg, maar daadwerkelijk met een been buiten het ziekenhuis het medisch-specialistische vak kunnen uitoefenen, blijft nog weleens steken op de bekostiging ervan. Toch zijn er genoeg slimme oplossingen en alternatieven denkbaar.