Nieuw verschenen richtlijnen

In de afgelopen maand zijn twee nieuwe richtlijnen gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Deze gaan over chronische bekkenpijn en over het gebruik van antidepressiva en antipsychotica bij zwangeren met een psychiatrische ziekte. Daarnaast zijn vier richtlijnen geactualiseerd: Hallux valgus, behandeling Influenza, Comprehensive Geriatric Assessment en Pediatrisch delier en emergence delier.

Nieuwe richtlijnen

Chronische bekkenpijn

Patiënten met chronische bekkenpijn worden vaak naar verschillende zorgverleners doorverwezen, maar komen niet altijd op de juiste plek terecht en een multidisciplinaire benadering ontbreekt veelal. Deze nieuwe richtlijn beschrijft hoe deze zorg kan worden ingericht vanuit het bio-psycho-sociale model. Zowel de huisarts, de medisch specialist als de paramedici spelen in deze nieuwe opzet een rol. Bekijk de richtlijn.

Antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva tijdens zwangerschap en lactatie

Er bestond al een richtlijn over het gebruik van SSRI-antidepressiva, maar in deze nieuwe richtlijn worden ook adviezen gegeven over het gebruik van overige antidepressiva en antipsychotica bij een kwetsbare groep zwangeren met een psychiatrische ziekte. Bekijk de richtlijn.

Geactualiseerde richtlijnen

Hallux valgus

Deze richtlijn is herzien omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van conservatieve behandeling, chirurgische indicatie en technieken. De richtlijn biedt handvatten voor het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling, door meer uniformiteit aan te brengen in zowel de diagnostiek als de indicatiestelling voor conservatieve therapie en operatief ingrijpen. Bekijk de richtlijn.

Behandeling Influenza

In de herziene richtlijn zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek verwerkt. Daarnaast wordt beschreven welke groepen een hoger risico hebben op een gecompliceerd beloop van Influenza en hoe de zorg er dan uit ziet, zoals jonge kinderen, ouderen, patiënten met verminderde afweer, onderliggend long- of vaatlijden, zwangeren en ic-patiënten. Ook de behandeling van patiënten die (nog) niet zijn opgenomen in het ziekenhuis maakt nu deel uit van de richtlijn. Bekijk de richtlijn.

Comprehensive Geriatric Assessment

Deze richtlijn is aangevuld met nieuwe onderwerpen, zoals de introductie van het geriatrisch assessment (CGA). Met een CGA brengt de hoofdbehandelaar de kwetsbaarheden van de patiënt in kaart, waarmee hij de beslissing kan nemen om zelf de patiënt te behandelen, of om een geriater of internist ouderengeneeskunde in te schakelen. Bekijk de richtlijn.

Pediatrisch delier en emergence delier

Aan deze richtlijn een nieuw onderdeel toegevoegd over het emergence delier. De richtlijn geeft handvatten voor het herkennen en behandelen van deze twee typen delier bij kinderen met een somatische aandoening die verblijven op een ic of een verpleegafdeling in een ziekenhuis. Bekijk de richtlijn.

Richtlijnendatabase

Met meer dan 300 richtlijnen en een groeiend aantal bezoeken (inmiddels ruim 3 miljoen per jaar) is de Richtlijnendatabase de afgelopen jaren de centrale plek geworden voor richtlijnen van alle specialismen.

De Richtlijnendatabase is ook beschikbaar als een app voor telefoon en tablet. Met deze app kun je snel aanbevelingen opzoeken, richtlijnen volgen en notificaties ontvangen bij wijzigingen van richtlijnen. Lees meer over de app of download hem meteen in de App Store of de Google Play Store.