Nieuw: Leidraad Duurzaamheid in richtlijnen

Door duurzaamheidsaspecten op te nemen in richtlijnen streven zorgprofessionals naar een milieubewustere aanpak. Deze ontwikkeling sluit aan bij de inspanningen binnen de zorg om de ecologische voetafdruk van de gezondheidszorg te verminderen en tegelijkertijd hoogwaardige zorg te bieden. Met de introductie van de leidraad Duurzaamheid in richtlijnen wordt een nieuwe stap voorwaarts gezet naar meer duurzame zorg.

De leidraad bestaat uit een methodologische handreiking (deel A) en duurzaamheidsmodules (deel B) en biedt toekomstige richtlijncommissies kaders om duurzame zorg te bevorderen. De methodologische handreiking biedt handvatten voor het integreren van duurzaamheidsaspecten bij de revisie van bestaande of bij de ontwikkeling van nieuwe landelijke richtlijnen.  

Duurzaamheidsmodules  
Daarnaast is een aantal onderwerpen uitgewerkt in modules, elk gericht op een specifiek aspect van operatiekamers:

  • Operatietechnieken
  • Disposables versus reusables
  • Afdekmaterialen
  • Luchtbehandeling

Deze modules verkennen en benadrukken de rol van duurzaamheid op deze terreinen. Aan de module over anesthesie wordt nog gewerkt. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie voert momenteel een verdiepingsslag uit op de door de werkgroep opgestelde concept module. De definitieve tekst wordt verwacht in mei 2024.

De leidraad is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en is ontwikkeld in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van prof. dr. Frank Willem Jansen, bestaande uit disciplines die samenwerken op operatiekamers. De ontwikkeling is ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Download de methodologische handreiking of raadpleeg de duurzaamheidsmodules