Nieuw Capaciteitsplan uitgebracht

Om op termijn evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod van medisch specialisten adviseert het Capaciteitsorgaan om de komende jaren in totaal 60 aios meer in te laten stromen, dan in de raming van 2016 stond. Dat staat in het Capaciteitsplan 2020-2023 dat gisteren door het Capaciteitsorgaan aan minister Bruins is aangeboden. Vooral voor de opleidingen Psychiatrie en Interne Geneeskunde zijn volgens het Capaciteitsorgaan meer aios nodig. Voor de meeste andere opleidingen is het verschil beperkt.

Het Capaciteitsorgaan brengt iedere drie jaar een Capaciteitsplan uit. Dit bevat een advies aan de minister voor Medische Zorg over het aantal op te leiden medisch specialisten. Het Capaciteitsorgaan baseert deze ramingen op de verwachte zorgbehoefte, onder meer rekening houdend met epidemiologische ontwikkelingen. Daarnaast kunnen de wetenschappelijke verenigingen bij het Capaciteitsorgaan aangeven wat de actuele ontwikkelingen zijn in hun vakgebied en of dit volgens hen invloed heeft op de toekomstige behoefte. Zo zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst voldoende medisch specialisten zijn om te voldoen aan de zorgvraag.

Intensievere afstemming

Dit keer heeft het Capaciteitsorgaan hiervoor een nieuwe aanpak gekozen. Alle wetenschappelijke verenigingen zijn intensief betrokken bij de totstandkoming van deze raming. De Federatie Medisch Specialisten waardeert dit nieuwe proces en hoopt dat deze intensievere betrokkenheid van de wetenschappelijke verenigingen wordt doorgezet in de volgende ramingen.

Verschillen ten opzichte van vorige raming

In totaal adviseert het Capaciteitsorgaan om de komende jaren 60 aios meer in te laten stromen, dan in de raming van 2016 stond. In de praktijk zijn de afgelopen jaren meer aios met hun opleiding gestart dan in deze raming stond. De nieuwe raming komt daarmee grotendeels overeen met de daadwerkelijke totale instroom.
Ten opzichte van de vorige raming in 2016 zijn er een aantal verschillen. Zo adviseert het Capaciteitsorgaan dit keer om bij 15 opleidingen meer aios in te laten stromen. Met name de opleidingen Psychiatrie en Interne Geneeskunde krijgen er meer aios bij, respectievelijke 26 en 10 aios. Bij 13 opleidingen wordt geadviseerd om minder aios te laten starten. Bij drie opleidingen blijft het geadviseerde aantal instromers gelijk.

Daarnaast heeft het Capaciteitsorgaan de bandbreedte tussen het maximum en minimum aantal plaatsen afgeschaft. In plaats daarvan wordt een vast getal genoemd.