Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid aan de slag met handhygiëne

Gisteren vond de tweede bijeenkomst van het Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid plaats. Deze bijeenkomst stond in het teken van handhygiëne. Medisch Specialisten Patiëntveiligheid van 24 ziekenhuizen deelden wat zij binnen hun instelling doen om de handhygiëne en daarmee de patiëntveiligheid te verbeteren. Dit leverde veel praktische informatie en concrete handvatten op.

Om de patiëntveiligheid op de werkvloer te verbeteren, is het cruciaal dat medisch specialisten meedenken over het beleid en de vertaling hiervan naar de werkvloer. Zij weten immers als geen ander waar verbetermogelijkheden liggen en wat ervoor nodig is om een verbeterslag te kunnen maken. Om deze reden stellen steeds meer instellingen een ‘medisch specialist patiëntveiligheid’ aan. Dit is een (buitengewoon) lid van de medische staf dat door, of in overleg met, de medische staf/het stafconvent is belast met het beleid ten aanzien van patiëntveiligheid en de implementatie hiervan binnen de instelling.

Om deze medisch specialisten patiëntveiligheid te ondersteunen bij hun taak, heeft de OMS het “Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid” opgericht. Het delen van kennis op het gebied van patiëntveiligheid tussen ziekenhuizen en medisch specialisten onderling draagt bij aan de verspreiding van kennis en de implementatie van initiatieven op het gebied van patiëntveiligheid.

Uitwisseling praktijkvoorbeelden tijdens netwerkbijeenkomsten

Vier keer per jaar wordt een bijeenkomst voor de leden van het netwerk georganiseerd. De bijeenkomst gisteren over handhygiëne was de eerste daarvan. Tijdens iedere bijeenkomst staat een onderwerp op het gebied van patiëntveiligheid centraal. De leden van het netwerk delen hoe zij binnen hun instelling met dit onderwerp omgaan, waar ze tegenaan lopen en wat het oplevert. Dit resulteert in nuttige informatie en handvatten waar de overige leden binnen hun organisatie mee aan de slag kunnen.

Nieuw: digitaal platform

Vanaf vandaag kunnen de leden van het netwerk ook via een digitaal platform goede voorbeelden en initiatieven op het gebied van patiëntveiligheid uitwisselen. Daarnaast kan via het platform relevante literatuur en nieuws verspreid worden. Het platform bevat ook een agenda voor landelijke activiteiten op het gebied van patiëntveiligheid. Tenslotte is een discussieforum ingericht zodat de leden van het netwerk elkaar vragen kunnen stellen en onderling met elkaar over onderwerpen kunnen discussiëren.

Heeft uw instelling al een medisch specialist patiëntveiligheid?

We streven ernaar om in alle Nederlandse ziekenhuizen minimaal één medisch specialist patiëntveiligheid te hebben die lid is van het netwerk. Daarnaast is het de bedoeling om van zoveel mogelijk particuliere klinieken en ZBC’s een medisch specialist patiëntveiligheid in het netwerk te hebben.