Netwerk Innovatie: Wat betekent Artificial Intelligence voor dokters?

Artificial Intelligence is sterk in opkomst en wordt in de zorgwereld bekeken met zowel belangstelling als wantrouwen. Hoe kan AI bijdragen aan betere zorg? Kunnen we wel vertrouwen op algoritmen? Hoe moeten we AI-toepassingen beoordelen? Deze vragen stonden centraal tijdens het Netwerk Innovatie op 17 mei in Utrecht. 

Onder leiding van Federatiebestuurslid Jelle Ruurda werd levendig gediscussieerd over de kansen en knelpunten van AI. Bart-Jan Verhoeff, internist-nefroloog en medeoprichter van Expertisecentrum Zorgalgoritmen schetste de ontwikkeling van AI door de jaren heen. Verhoeff: ‘Om meer zelf de regie te houden op het ontwikkelen van AI, zijn we met 28 ziekenhuizen een samenwerkingsverband gestart om kennis te delen en AI-toepassingen op grotere schaal en tegen lagere kosten te kunnen ontwikkelen.’ Momenteel werkt Verhoeff aan een algoritme dat de kans voorspelt op heropname van een patiënt.  

Anesthesioloog Bart Geerts werkt mee aan het ontwikkelen en valideren van een AI-toepassing die complicaties na operaties voorspelt door bestaande elektronische patiëntgegevens te gebruiken. Geerts: ‘Een grote uitdaging is dat AI-toepassingen niet in elk ziekenhuis hetzelfde resultaat geven. Om dat te bereiken, moeten we komen tot standaardisatie van data en goede integratie in het EPD.’ 

Door de toepassingen van AI verandert ook de rol van de dokter. ‘AI is geen black box die ons de waarheid vertelt,’ zo stelde Rachel Knevel, reumatoloog en data scientist. ‘AI kan zeker bijdragen aan betere zorg maar daarvoor is het wel nodig dat dokters de resultaten van AI-gedreven onderzoek steeds kritisch beoordelen en interpreteren. Als dokters zijn wij in feite de kapiteins van de AI en we moeten die rol ook pakken.’  

Neemt de computer het werk van de dokter niet teveel over? Radioloog Merel Huisman denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen: ‘De radiologie is overvraagd dus wij zijn zeker niet bang dat wij straks overbodig worden. AI kan juist helpen om de beeldvormende diagnostiek te verbeteren en tegelijk de werkdruk te verlagen.’ Wel pleit Huisman ervoor dat bij het ontwikkelen van AI meer de focus ligt op de must haves en niet op de nice to haves die vaak door commerciële partijen worden ontwikkeld. ‘Als dokters moeten wij naar buiten toe beter duidelijk te maken wat wij nodig hebben.’ Een ander aandachtspunt is de implementatie van AI die vaak traag verloopt. Dokters hebben te maken met financiële hobbels, gebrek aan acceptatie en capaciteit binnen de organisatie maar ook met belemmerende wetgeving die het delen van data in de weg staat. ‘Investeer in draagvlak en educatie en zoek de samenwerking op’, is het advies van radioloog Paul Algra. 

Kon je niet bij deze sessie aanwezig zijn? Kijk het Netwerk Innovatie terug