Netwerk Innovatie: ‘Een goed idee past op een bierviltje’

Innovaties: we zijn er allemaal graag mee bezig en ze zijn hard nodig om de zorg steeds beter te maken. ‘Maar innoveren in of vanuit een ziekenhuis is complex en het strandt vaak’, concludeerde Federatiebestuurslid Jelle Ruurda tijdens het online Netwerk Innovatie op 14 december. Vijf sprekers deelden hun ervaringen over ‘leren innoveren’. Wat is een goed idee, wat komt er allemaal bij kijken en hoe zorg je dat deze daadwerkelijk op de markt komt? 

Orthopedisch chirurg Jorrit-Jan Verlaan trapte af met een overzicht van de stappen die je doorloopt van idee naar toepassing in de praktijk. ‘De beste ideeën komen over het algemeen niet van bedrijven maar van dokters omdat zij met hun voeten in de klei staan’, aldus Verlaan. ‘Een goed idee lost een duidelijk probleem op, is nieuw of beter dan een bestaande oplossing, aansprekend voor gebruikers, juridisch te beschermen en schaalbaar. Maar vooral simpel: een goed idee past op een bierviltje.’

Innovatie vereist andere skills

Dokters zijn goed in het bedenken van ideeën. Maar het ontwikkelen van een innovatie, het maken van een businessplan en een product op de markt brengen, daar zijn zij niet voor opgeleid. Luuk Evers van PontesNL: ‘Wij bieden ondersteuning met een expertisecentrum voor het delen van kennis, ondersteuning van innovatiemanagers bij zorginstellingen en een accelerator programma om een innovatie daadwerkelijk op de markt te brengen.’ Orthopedisch chirurg Ralph Sakkers maakte hier gebruik van bij het ontwikkelen van een innovatieve methode met fixateurs voor correctie van de stand en lengte van de benen. ‘Een traject van maar liefst 11 jaar’, vertelde Sakkers. ‘Maar dankzij een gedegen aanpak hopen we nu binnenkort deze innovatie op de markt te kunnen brengen.’

Roadmap voor innovatie 

Ook Health Innovation Netherlands (Hi-NL) helpt innovatieve dokters graag op weg. HI-NL is een infrastructuur die vorig jaar is gelanceerd door het ministerie van VWS. Het doel is om dokters en andere zorgpartijen te helpen om gezamenlijk goede innovaties te ontwikkelen en deze zo snel mogelijk op de werkvloer te krijgen. Daarvoor brengen zij tijdens ronde tafel bijeenkomsten alle stakeholders en experts die betrokken zijn bij een innovatie bij elkaar. Daar worden innovaties beoordeeld op kwaliteit en haalbaarheid, en krijgt de innovator een eerlijk advies en een plan van aanpak mee. ‘We willen innovators helpen door antwoord geven op vragen die ze nog niet hebben maar die ze in het innovatietraject zeker gaan tegenkomen’, aldus co-directeur Carl Moons. Dermatoloog Vigfús Sigurdsson zat als expert aan een van de ronde tafels. ‘Een mooie ervaring, goed om als dokter iets te kunnen bijdragen op deze manier en de initiatiefnemers verder te kunnen helpen.’

Van de bijeenkomst is een opname gemaakt. Klik hier om deze terug te kijken