Nederlandse gezondheidsuitgaven op tiende plaats in Europa

In Europa geven 9 landen meer uit aan gezondheidszorg dan Nederland. 21 landen geven minder uit. Dat meldt het CBS vandaag op basis van het rapport Health at a Glance: Europe 2020 van de OESO en de Europese Commissie. Nederland besteedt volgens het rapport relatief veel geld aan langdurige zorg.

In 2018 en in 2019 gaf Nederland 10% van het bruto binnenlands product aan gezondheidszorg uit – in 2018 was dat 77,2 miljard euro, in 2019 80,9 miljard euro. Dat is vergelijkbaar met het percentage gezondheidszorguitgaven in Noorwegen, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Van de Nederlandse gezondheidszorguitgaven is ruim 65 procent besteed aan medische of paramedische zorg – hieronder valt de curatieve zorg, revalidatiezorg, ondersteunende diensten als laboratoriumonderzoeken, ambulancediensten, en genees- en hulpmiddelen. Dit is het laagste percentage van alle in het onderzoek betrokken Europese landen.

De uitgaven aan langdurige zorg voor langdurige zorg zijn in Nederland dan weer hoog in vergelijking met andere landen. In Nederland is dat 2,7 procent van het bbp. Alleen Noorwegen en Zweden geven relatief meer uit met 2,9 procent.

Lees het nieuwsbericht van het CBS
Download het rapport Health at a Glance 2020
Download de Factsheet feiten en cijfers medisch-specialistische zorg