Minister stuurt brief naar Tweede Kamer over transformatie passende zorg en msb’s

Minister Kuipers van VWS heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de status van de paragraaf uit het regeerakkoord waarin staat dat de overheid tot verplicht dienstverband over wil gaan als vrijgevestigd medisch specialisten niet binnen twee jaar hun verantwoordelijkheid laten zien bij de transformatie naar passende zorg. In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat er meer monitoring en onderzoek nodig is naar de effectiviteit van een dergelijke maatregel.

Bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten Karel Hulsewé reageert op de brief: ‘De Federatie is het met de minister eens dat gelijkgerichtheid van medisch specialisten en zorgaanbieders belangrijk is voor het slagen van de doelen die in het IZA zijn vastgesteld. Ook vanuit het perspectief van arbeidscapaciteit is implementatie van passende zorg essentieel. Echter, het zonder onderbouwing drastisch ingrijpen in de keuzevrijheid voor medisch specialisten waar het gaat om werken in dienstverband of als vrijberoepsbeoefenaar, wijzen wij af. Het gaat ook niet helpen bij het zetten van de noodzakelijke stappen om de zorg echt op een andere leest te schoeien.’ 
De minister verwijst in zijn brief naar de toetsing van deze kwestie door de landsadvocaat. Hulsewé: ‘Wij constateren dat het advies van de landsadvocaat in lijn is met het juridisch advies dat wij eerder kregen van de advocatenkantoren van Van Benthem & Keulen en Houthoff.’ Kuipers schrijft dat op dit moment solide onderbouwing ontbreekt om een maatregel over verplichte loondienst voor medisch specialisten bij een rechter stand te laten houden. Hij stelt dat voor de uitwerking van de regelgeving aanvullend onderzoek onontbeerlijk is, en dat hij bovendien samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat monitoren hoe de transformatie naar passende zorg verloopt en welke rol medisch specialistische bedrijven daarin oppakken. ‘Ik zie aanknopingspunten om dit te koppelen aan het kwaliteitskader passende zorg dat betrokken is bij de afspraken in het IZA,’ aldus minister Kuipers. 

Langdurig en kostbaar traject

Kuipers schrijft ook dat de Tweede Kamer rekening moet houden met een langdurig en mogelijk kostbaar traject. ‘Pas als het nader onderzoek verricht is, is het mogelijk te starten met de regelgeving. Het is waarschijnlijk dat de maatregel een formele wet vergt. Een wetgevingstraject, inclusief consultatie, toetsing, advisering en parlementaire behandeling, duurt enkele jaren.’ Hij schrijft ook dat de uitvoering van een compensatieregeling een complexe en omvangrijke taak is die een zorgvuldige uitvoering behoeft en waarmee veel tijd gemoeid is.