Minder buisjes geplaatst en minder amandelen verwijderd

Als gevolg van inzichten uit zorgevaluatie-onderzoek plaatsen kno-artsen nu minder buisjes en verwijderen ze minder keel- en neusamandelen dan voorheen. Dit blijkt uit vervolgonderzoek naar praktijkvariatie bij deze behandelingen in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde (NVKNO). ‘Met de kennis die we nu hebben kunnen we onze patiënten meer zorg op maat leveren én zorgkosten besparen, aldus Jet van den Akker, kno-arts en onderzoeker.

Tussen 2013 en 2017 werden de richtlijnen voor deze aandoeningen aangescherpt en zijn er door de NVKNO verstandige keuzes geformuleerd: ‘Knip geen neus- of keelamandelen bij kinderen uitsluitend op basis van aspecifieke verkoudheids- of keelklachten’ en ‘Maak een zorgvuldige afweging alvorens over te gaan tot plaatsing van trommelvliesbuisjes.’ Deze verstandige keuzes waren onderdeel van de campagne Verstandig kiezen van de Federatie en stimuleerden kno-artsen om met patiënten het gesprek aan te gaan over het nut en de noodzaak van een operatie.

Effect

De NVKNO besloot in 2013 om onderzoek te doen naar het effect van deze verstandige keuzes op de praktijk. Dat onderzoek is recent herhaald met data over 2017. Uit dit onderzoek blijkt dat er in die periode 22% minder trommelvliesbuisjes zijn geplaatst, 32% minder keelamandelen zijn verwijderd en zelfs 45% minder neusamandelen verwijderd. Ook bleek er minder verschil te zijn in de manier waarop patiënten in Nederland worden behandeld. Naar verwachting wordt hier 15 miljoen euro mee bespaard.

Nog steeds nodig

Het verwijderen van keel- en neusamandelen en het plaatsen van buisjes is in sommige gevallen nog steeds nodig. Van den Akker licht toe: ‘Er zijn nog steeds indicaties waarvoor buisjes of het verwijderen van keel- en neusamandelen de meest effectieve behandeling is. We kunnen dus niet stoppen met deze behandeling en het aantal operaties terugbrengen tot nul. Kno-artsen zetten deze behandeling nu bewust in, weten beter in welke gevallen deze behandeling effectief is en kunnen daarmee samen met de patiënt (en ouders) een afgewogen beslissing maken om wel of niet te opereren.

Symposium Zorgevaluatie

Dit onderzoek kwam ook aan bod tijdens het online symposium Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten op 13 november. Voor dit symposium is een video opgenomen met kno-arts Jet van den Akker.

 

 

Lees het nieuwsbericht over dit symposium