Meerderheid medisch specialisten vindt prijsplafond voor behandelingen onvermijdelijk

Solidair

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) stelt dat de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg internationaal toonaangevend is. Maar goede zorg is ook bereikbare zorg, zowel fysiek als financieel. Een gezond zorgstelsel is toekomstbestendig en is solidair met mensen met een smalle portemonnee, meent de specialistenvereniging.

Betaalbaar

‘Medisch specialisten zetten zich in om mensen beter te maken, om levens te redden. Ze willen iedereen de beste behandeling geven en zouden daarbij idealiter niet beperkt moeten worden door wat dat kost. Maar dat kan niet', stelt cardioloog en OMS-bestuurder Marcel Daniëls. ‘Medisch specialisten hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk patiënten zo goed mogelijk te helpen. Dat kan alleen als de zorg betaalbaar blijft', aldus Daniëls.

Onvermijdelijk

‘In de praktijk proberen we de discussie over hoeveel een gewonnen levensjaar mag kosten te vermijden door in de eerste plaats fors in te zetten op kostenbewust werken en gepast gebruik van zorg.' Maar Daniëls vreest ‘dat een prijsplafond uiteindelijk wel eens onvermijdelijk kan zijn'. De OMS betoogt dat het eventueel vaststellen van een prijsplafond een kwestie is voor de gehele samenleving en moet uitmonden in een politiek besluit. Dat blijkt ook uit het onderzoek van EenVandaag en de OMS. Zes op de tien medisch specialisten (62%) willen zich zelf niet over de hoogte van een prijsplafond uitspreken. Driekwart (73%) vindt dat de hoogte bepaald zou moeten worden door een ‘commissie van wijzen', bestaande uit medici, ethici, patiëntenverenigingen en financieel specialisten.

Voordeel

‘Als de samenleving een prijsplafond vaststelt, is het voordeel dat je de besluitvorming over toepassing van een therapie buiten de spreekkamer kunt leggen en zeggen: wij in Nederland hebben dit en dat besloten. Hoe rot dat voor patiënt en arts ook kan zijn', aldus Daniëls in de tv-uitzending (Nederland 1, 18.15 uur).