Meer bedrijven werken mee aan Transparantieregister Zorg

Het Transparantieregister Zorg heeft de jaarcijfers gepubliceerd van financiële relaties van leveranciers met zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. Het aantal meldende bedrijven steeg in 2018 naar 152, een toename van 20%.

Het register focust op leveranciers van geneesmiddelen (55% van het aantal meldende bedrijven), medische hulpmiddelen (40%) en diergeneesmiddelen (5%). Er is sprake van een toename van 12% ten opzichte van 2017, met een totaalbedrag van € 80 miljoen. De toename komt vooral voor rekening van de leveranciers van medische hulpmiddelen (van 48 naar 60 bedrijven), die sinds vorig jaar hun financiële relaties met medisch specialisten en instellingen moeten rapporteren en waar de bekendheid met het Transparantieregister Zorg steeds meer toeneemt.

Zo werkt het Transparantieregister Zorg

In het openbare Transparantieregister Zorg is te zien welke betalingen zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties krijgen van leveranciers. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vergoedingen van leveranciers aan artsen voor kennisinbreng bij specifieke zorgvragen, zorgprojecten of wetenschappelijke congressen. Zodra een bedrijf in een jaar meer dan € 500 aan een zorgverlener of zorginstelling betaalt, moet het bedrijf dit melden bij het Transparantieregister Zorg. Deze meldplicht draagt bij aan een verantwoorde, integere relatie tussen bedrijven en zorgverleners. Zodat patiënten erop kunnen vertrouwen dat geneesmiddelen of hulpmiddelen die zij krijgen voorgeschreven, alleen gekozen worden omdat ze medisch gezien op dat moment de beste keuze zijn.

Patiëntbelang

Patiënten zijn erbij gebaat dat zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties samenwerken met geneesmiddelenbedrijven en leveranciers van medische hulpmiddelen. Die contacten zijn essentieel voor medische vooruitgang en voor betere zorgverlening aan patiënten. De wet en zelfregulering zorgen ervoor dat de samenwerkingen verantwoord en transparant plaatsvinden, waarbij patiëntbelang en integer handelen voorop staan. Uit de rapportages van de CGR (stichting Code Geneesmiddelenreclame) en GMH (stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen) van vijftien relaties uit het Transparantieregister Zorg blijkt dat de regels goed worden nageleefd.

Lees meer op de website van de KNMG.