Medisch specialisten zetten infectiepreventie hoog op de veiligheidsagenda

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt in een vandaag gepubliceerd onderzoek dat de infectiepreventie in ziekenhuizen onder de maat is. De constatering van de inspectie dat er nog te vaak horloges en sieraden worden gedragen door het medisch personeel, vindt de Orde van Medisch Specialisten (OMS) zorgelijk. Het voorkomen van infecties bij patiënten en de verspreiding van bacteriën kan door het nauwkeurig volgen van de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

Richtlijnen nauwkeurig volgen

Samen met de wetenschappelijke verenigingen wijst de OMS op deze WIP-richtlijnen, waarin de maatregelen staan die genomen moeten worden om infecties bij patiënten in ziekenhuizen te voorkomen. "Het naleven van deze richtlijn moet en kan veel beter. Deze richtlijn is er niet voor niets. Voor het niet volgen ervan bestaat geen excuus," aldus OMS-bestuurslid Marcel Daniëls.

Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid

Het Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid zet in 2014 het thema infectiepreventie en hygiëne hoog op de veiligheidsagenda. Medisch specialisten patiëntveiligheid zijn artsen die in ziekenhuizen een spilfunctie vervullen voor alles rondom patiëntveiligheid. Daarnaast zijn specifiek voor infectiepreventie de arts-microbioloog en de deskundige infectiepreventie de aanspreekpunten. Elkaar aanspreken op gedrag is een belangrijke factor. Het onlangs gepubliceerde visiedocument: “Optimaal functioneren van medisch specialisten” benadrukt dat medisch specialisten elkaar beter kunnen ondersteunen door elkaar vaker aan te spreken op gedrag. Een open en toetsbare opstelling en leren van kritiek, levert kwalitatief goede en veilige zorg voor de patiënt.

Meldpunt uitbraak resistente bacteriën

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateert verder dat de risico-inventarisatie van patiënten op resistente bacteriën bij binnenkomst in het ziekenhuis te wensen over laat. Patiënten worden niet consequent bevraagd over de mogelijke aanwezigheid van resistente bacteriën (bent u onlangs in het buitenland geweest?) en dit wordt te weinig in de medische dossiers opgeschreven. Ook wijst de IGZ op het verplicht melden van uitbraken van resistente bacteriën bij patiënten. Sinds dit jaar, na de uitbraak in het Maasstad ziekenhuis, worden uitbraken van resistente bacteriën al gemeld bij het centrale meldpunt van het Centrum voor Infectiebestrijding van het RIVM.

Verbetering blijft nodig

Nederland scoort wereldwijd nog altijd bijzonder goed als het gaat om bestrijding van resistente bacteriën. Uit onderzoek door het European Center for Disease Control blijkt dat we op dit gebied nog altijd in de top staan. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering, zoals blijkt uit het IGZ-rapport. De richtlijnen zijn er, maar we moeten het nog veel beter gaan implementeren in de dagelijkse praktijk.