Medisch specialisten: te grote invloed zorgverzekeraars zorgelijk

Medisch specialisten maken zich grote zorgen over teveel invloed van de zorgverzekeraars binnen het huidige zorgstelsel. Dat blijkt uit een ledenpeiling waarop 1.400 medisch specialisten reageerden. De zorgverzekeraar moet niet op de stoel van de dokter gaan zitten; artsen hebben de medisch inhoudelijke kennis en geven samen met de patiënt inhoud aan kwalitatief goede zorg.

‘De medisch specialist behandelt patiënten, de zorgverzekeraar doet dat niet’, zo reageert een arts in de enquête. ‘Zorgverzekeraars kunnen geen kwaliteit beoordelen, ze leggen de nadruk teveel op kosten. Het gaat echt te ver als zorgverzekeraars zelf volumenormen gaan stellen in de zorg: wetenschappelijke eisen stellen is aan de beroepsgroep, niet aan de zorgverzekeraars.’

Kwaliteit, opleiding en wetenschap

Om de kwaliteit en betaalbaarheid van de medische zorg voor de patiënt te waarborgen, vinden medisch specialisten de dialoog met zorgverzekeraars, overheid en patiëntvertegenwoordigers overigens wel van groot belang. De Federatie Medisch Specialisten is een samenwerking van alle wetenschappelijke verenigingen, waarin de Orde van Medisch Specialisten is opgegaan. Volgens de achterban, die uit 20.000 medisch specialisten bestaat, moet de Federatie zich bezighouden met samenwerken op het gebied van kwaliteit, opleiding en wetenschap, waarbij uiteraard ook aandacht moet zijn voor de collectieve belangenbehartiging in Den Haag en aan cao-tafels.

Invloed artsen en patiënten op de zorg

Frank de Grave, voorzitter van de Federatie: ‘Het is belangrijk om gezamenlijk met één stem naar buiten te treden. Een helder signaal uit de ledenpeiling is dat medisch specialisten niet alleen over de inhoud van hun vak nadenken, maar ook invloed op de organisatie van de zorg willen behouden. Dat is ook nodig om samen met patiënten door te kunnen gaan met het verbeteren van de kwaliteit van zorg.’ Deze week bleek dat de Nederlandse gezondheidszorg nog steeds de beste is van Europa. Nederland scoorde 898 van de mogelijke 1000 punten. De Grave: ‘Dit is het gevolg van de invloed die Nederlandse artsen en patiënten op de zorg hebben, aldus de onderzoekers, en de beperkte invloed van overheid en zorgverzekeraars. Laten we dat vooral zo houden.’

Forse stappen op het gebied van kwaliteit

De afgelopen jaren hebben medisch specialisten honderden kwaliteitsprojecten uitgevoerd en de resultaten mogen er zijn. Zo is het aantal complicaties bij darmkankeroperaties door de DICA-registraties fors afgenomen en daarmee is ook een belangrijke kostenbesparing bereikt. Door het veiligheidsprogramma is de vermijdbare schade en sterfte in ziekenhuizen verminderd met 50%. Medisch specialisten hebben onlangs samen met zorgverzekeraars en de NPCF 37 indicatorensets voor kwaliteit en alle medisch-specialistische richtlijnen aangeboden aan het Zorginstituut Nederland. Hiermee wordt de kwaliteit van de zorg nog transparanter en doelmatiger.

Nieuwe organisatie

Op 29 januari 2015 is tijdens het Congres 100% Medisch Specialist in de Domus Medica in Utrecht de nieuwe organisatie Federatie Medisch Specialisten gelanceerd. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid onthulde het nieuwe logo en de website van de Federatie Medisch Specialisten: www.demedischspecialist.nl. In haar toespraak tijdens het congres zei ze trots te zijn op het feit dat we met z'n allen in staat zijn om hoge kwaliteit te leveren en doelmatig kunnen zijn. Maar medisch specialisten zijn daarbij hard nodig. 'U maakt de afweging samen met uw patiënt over wat zinvol is en wat niet. U zit aan de knoppen. Daarom bent u ook zo cruciaal in de gezondheidzorg. Nu bent u met de Federatie Medisch Specialisten nog sterker geworden, en ik zie dan ook erg uit naar onze verdere samenwerking.'