Medisch Specialisten Patiëntveiligheid: focus op infectiepreventie

Kennisdelen is een cruciale factor in het verbeteren van de patiëntveiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen. Medisch specialisten hebben daarom dringend behoefte aan een digitale omgeving waar ervaringen en resultaten gedeeld kunnen worden. Via dit digitale platform kunnen specialisten elkaar ook waarschuwen over acute incidenten. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) zal daarom komend najaar een digitaal forum lanceren. Dit bleek tijdens de eerste themabijeenkomst van het netwerk Medisch Specialisten Patiëntenveiligheid op dinsdag 25 juni in Utrecht.

Patiëntveiligheid hoog op de agenda

Met het opzetten van het Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid wil de Orde van Medisch Specialisten patiëntveiligheid hoog op de agenda houden. Het netwerk is in de afgelopen maanden gegroeid van 22 naar 69 leden, afkomstig uit 55 verschillende ziekenhuizen. Het doel is dat er vanuit alle Nederlandse Ziekenhuizen tenminste één medisch specialist patiëntveiligheid vertegenwoordigd is.

Inzoomen op infectiepreventie en hygiëne

Onder leiding van Marjo Jager, Medisch Specialist Patiëntveiligheid in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en een van de initiatiefnemers van het netwerk, werden de ervaringen en resultaten van de in mei georganiseerde thema-activiteit Medicatieveiligheid gedeeld. Ook werd bij de 38 aanwezige specialisten geïnventariseerd aan welke ondersteuning zij behoefte hadden. Verder is tijdens deze bijeenkomst afgesproken om tijdens de Week van de Patiëntveiligheid (18 tot en met 22 november 2013) in te zoomen op het thema infectiepreventie en hygiëne.

Bijeenkomst

De volgende bijeenkomst van het netwerk vindt in september plaats. Wilt u hier meer informatie over, heeft u een vraag of wilt u zich voor het netwerk aanmelden dan kan dat door een mail te sturen naar patientveiligheid@orde.nl