Medisch specialisten op zoek naar meer bewijs voor behandelingen

‘Medisch specialisten gaan op grote schaal de effectiviteit van behandelingen onderzoeken. Voor de helft van wat in ziekenhuizen gebeurt, bestaat nu geen wetenschappelijk bewijs.’ Dat schrijft de Volkskrant zaterdag 22 februari 2014, op basis van interviews met onder meer Teus van Barneveld, directeur van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

Verstandig Kiezen

De wetenschappelijke verenigingen van zeven beroepsgroepen, waaronder die van de kno-artsen, neurologen en kinderartsen, hebben in kaart gebracht voor welke behandelingen in de medische literatuur onvoldoende bewijs bestaat. Dit initiatief maakt deel uit van de campagne Verstandig Kiezen, die is opgezet door de Orde van Medisch Specialisten (OMS), de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw.

Verbetering en besparing

Met de campagne ‘Verstandig Kiezen’ worden medisch specialisten en hun patiënten ondersteund bij gezamenlijke beslissingen over gepast gebruik van zorg. Samen beslissen op basis van zoveel mogelijk relevante informatie moet leiden tot kwaliteitsverbetering en kostenbesparing.

Navolging

Van Barneveld hoopt dat het initiatief van de zeven wetenschappelijke verenigingen door andere specialisten wordt gevolgd. Dat maakt de zorg niet alleen een stuk beter maar ook goedkoper, voorspelt hij in de Volkskrant.