Medisch specialisten hebben voorkeur voor samenwerkingsmodel

Uit een rondvraag in alle algemene ziekenhuizen door de Orde van Medisch Specialisten (OMS) blijkt dat vrijgevestigd medisch specialisten vooral kiezen voor het oprichten van een medisch specialistisch bedrijf na 1 januari 2015. Van de ondervraagde collectieven in deze ziekenhuizen kozen er 30 voor een maatschap en 32 voor een coöperatie of BV, kortom het samenwerkingsmodel. Slechts enkele medisch specialisten in vrij beroep werken het zogenaamde participatiemodel uit of kiezen na 1 januari voor een overstap naar dienstverband.

Medisch specialisten in vrij beroep kunnen het model aan de belastingdienst voorleggen zodat zij zeker weten of zij zelfstandig ondernemer kunnen blijven. Zij moeten daarvoor aantonen dat ze voldoende ondernemersrisico lopen. Zestig ziekenhuizen hebben hun modelkeuze voorgelegd aan de belastingdienst. Voor 1 januari 2015 krijgen ze antwoord van de fiscus.

Ondersteuning

Bij het traject rondom de invoering van de integrale tarieven organiseerde de OMS samen met VvAA en Logex tientallen bijeenkomsten om medisch specialisten te informeren en te adviseren. Meer dan 50 collectieven van vrij beroepsbeoefenaren maakten in februari en juni 2014 gebruik van de spreekuren. Daarnaast werden er modellen en informatieproducten ontwikkeld. Met belangrijke partijen is intensief overlegd, zoals de Belastingdienst, de ministeries van Financiën en Volksgezondheid, de IGZ en de NVZ.

Kwaliteit en veiligheid

Bij de gesprekken met de NVZ stond vaak het borgen van de kwaliteit en veiligheid van zorg op de agenda. Janko de Jonge, vice-voorzitter van de OMS is daar heel helder over: ‘De raad van bestuur is en blijft volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. De medisch specialist is en blijft medeverantwoordelijk. Net als nu moeten er goede afspraken gemaakt worden hoe de raad van bestuur en de medisch specialisten daar invulling aan geven.’

In de nieuwe samenwerkingsmodellen komt er één toelatingsovereenkomst voor de hele groep medisch specialisten. Het is dan nog makkelijker voor de Raad van Bestuur en medisch specialisten om afspraken met elkaar te maken over de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid.