‘Medisch specialisten hebben leiderschap getoond’

‘Onze toetssteen voor beleid wordt de intrinsieke motivatie van specialisten. Is een wet of maatregel ondersteunend of niet? Specialisten moeten niet ingeperkt worden, maar de ruimte krijgen. En wij moeten als specialisten onze verantwoordelijkheid op een nette manier invullen door in te zetten op zorgevaluatie, gepast gebruik, de juiste zorg op de juiste plek.’ Dat zegt Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem in Zorgvisie magazine.

Zorgvisie sprak in september met Van Benthem en keek met hem terug op de eerste golf van COVID-19 besmettingen, besprak de belangrijkste lessen die geleerd zijn en vroeg hem naar zijn visie op de toekomst. Van Benthem stelt dat medisch specialisten tijdens de eerste golf groot medisch leiderschap hebben getoond. Hij gaat in het interview onder andere in op de samenwerking tussen de verschillende medisch specialisten in het ziekenhuis: ‘Op een werkbezoek in het Amphia kwam ik een kno-arts tegen die samen met een longarts COVID-patiënten zag. En een kaakchirurg en een orthopeed, die hun eigen praktijken hadden gesloten om te helpen waar het nodig was.’ Hij benoemt het effect van de tientallen webinars waaraan duizenden medisch specialisten deelnamen: ‘Om elk splintertje kennis dat er was over COVID-19 te delen. Zodat aan de frontlinie in de ziekenhuizen de zorg overal van dezelfde kwaliteit was.’ En hij benadrukt het belang van de ontwikkeling van tientallen leidraden en handreikingen: ‘Artsen, patiënten en familie konden aan de hand daarvan samen beslissen over verwijzing naar het ziekenhuis, opname in het ziekenhuis en opname op de ic.’

'Wat heeft wantrouwen ons ooit gebracht?'

Volgens Van Benthem laten medisch specialisten tijdens deze crisis zien wat ze met de kracht van de intrinsieke motivatie kunnen bereiken. Iedere arts is gedreven om de beste zorg te leveren aan de patiënt en het vak verder te ontwikkelen. Hij pleit dan ook voor meer ruimte voor al die gedreven zorgprofessionals: ‘Als de zorg onder een vergrootglas ligt, vinden allerlei instanties, beleidsmakers en politici van alles van de medisch-specialistische zorg. Dat begrijp ik, want die zorg is een groot goed. Maar beleid leidt altijd tot wet- en regelgeving en meer administratieve lasten. Het leidt te vaak tot het inperken van de professionele ruimte en is gebaseerd op wantrouwen. Wat heeft wantrouwen ons nou ooit gebracht? In de coronacrisis hebben politici, beleidsmakers en bestuurders aan medisch specialisten de ruimte gegeven: “Ga alsjeblieft je gang”. Die ruimte en verantwoordelijkheid hebben een enorme intrinsieke motivatie los- gemaakt bij dokters. Die moeten we koesteren. Die intrinsieke motivatie moeten we zo veel mogelijk inzetten, want dat leidt tot goede uitkomsten. Dat hebben we net gezien.’

Lees het uitgebreide artikel in Zorgvisie magazine (inloggen)