Medisch specialisten: grotere rol in debat over inrichting zorg

Medisch specialisten moeten een grotere rol spelen in het debat over de toekomstige inrichting van de zorg. Dat stelt Carina Hilders, gynaecoloog en voorzitter van de projectgroep De Medisch Specialist 2015. De projectgroep presenteert op 30 mei 2012 een basisdocument en na de zomer een visiedocument. De Medisch Specialist 2015 is een initiatief van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de wetenschappelijke verenigingen.

De projectgroep buigt zich over thema’s als toegankelijkheid, kwaliteit, financiën en opleiding. Aan de hand van die punten wil de projectgroep een samenhangende visie ontwikkelen. Concrete standpunten zijn nog niet ingenomen.

Nieuwe skills

Hilders: “Medisch specialisten moeten de strategische dialoog gaan voeren. We hebben het er nu onderling wel over, maar de dialoog met beleidsmakers kan beter. Het is goed als aios al tijdens hun opleiding ‘nieuwe skills’ aanleren.”
Met het visiedocument moeten specialisten zich bewuster worden van de kosten van zorg. De beroepsgroep moet een grotere rol spelen bij het inzichtelijk maken van kwaliteit en kwaliteitsverschillen.

Shared Decision Making

De Medisch Specialist 2015 zal ook veel aandacht besteden aan en shared decision making. Hilders: “Specialisten moeten meer en meer met de patiënt in gesprek gaan over hun wensen en wat de consequenties daarvan zijn, zodat de patiënt kan kiezen. We zijn misschien wel te zeer geneigd om te kijken welke middelen allemaal nog beschikbaar zijn voor de patiënt, maar dat is niet altijd te beste zorg voor die persoon.”