Medewerkers umc’s gaan pensioen opbouwen bij PFZW

LOAZ (overleg van werkgevers en werknemersorganisaties van de umc's) ABP en PFZW hebben een principeovereenkomst gesloten over de overgang van de pensioenaanspraken en de pensioenrechten van (ex)medewerkers van umc’s. Per 1 januari 2015 zullen de opgebouwde rechten en aanspraken overgaan van ABP naar PFZW. Vanaf 1 januari 2014 bouwen nieuwe medewerkers van umc’s direct hun pensioen op bij PFZW.

Hiermee komen de medewerkers van umc's, net als de medewerkers van alle andere ziekenhuizen en vrijwel al het andere zorgpersoneel, onder de pensioenregeling van PFZW te vallen. Het grote voordeel hiervan is dat wanneer medewerkers de overstap maken van een umc naar een ander ziekenhuis (of omgekeerd), ze niet meer te maken krijgen met verschil-lende pensioenfondsen en waardeoverdrachten.

Mobiliteit en samenwerkingsverbanden worden hierdoor vergemakkelijkt, en de inhoud van de pensioenregeling voor de zorg sluit vanzelfsprekend goed aan bij de situatie van de medewerkers van de umc’s.