Magazine: Gepast gebruik bij introductie dure geneesmiddelen

Volgens internist-oncoloog Gabe Sonke uit het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis kunnen medisch specialisten meer doen als het gaat om gepast gebruik bij dure geneesmiddelen. ‘Als gespecialiseerde beroepsgroep kun je bij de komst van een nieuw medicijn meteen goed nadenken: “Dit middel is nu geregistreerd, maar voldoet het dan ook automatisch aan wat wij goede zorg vinden?”’, zegt hij in een interview in het magazine Medisch Specialist. 

Ook al mogen nieuwe middelen volgens het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Food and Drug Administration (FDA) verkocht worden, dat wil nog niet zeggen dat het ook voorgeschreven moet worden. Of dat het doelmatig is. ‘Als beroepsgroep kun je juist daarover afspraken maken en samenwerken’, vindt Sonke. Als voorbeeld noemt hij de samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Medische Oncologie (NVMO) met longartsen in de commissie Beoordeling van Oncologische Medicijnen (BOM), die naar alle nieuwe registraties en indicaties van oncologische medicijnen kijkt en beoordeelt of een nieuwe indicatie voldoende winst geeft voor onze patiënten. ‘En het blijft belangrijk om bij individuele patiënten zorgvuldig na te gaan of de medicatie in de individuele situatie bijdragend is.’

Vast onderdeel

In het artikel in Medisch Specialist gaat Sonke ook uitgebreid in op zijn stelling dat onderzoek naar gepast gebruik een vast onderdeel moet worden van de introductie van dure geneesmiddelen. ‘Je kunt dan onderzoeken of we met minder medicijnen - en dus minder bijwerkingen - hetzelfde effect kunnen bereiken. Daarmee verlagen we de uitgaven aan geneesmiddelen en verbetert de kwaliteit van leven.’ Hij noemt verschillende voorbeelden van studies waarmee miljoenen euro’s werden bespaard, zoals de DOT-MS-studie: ‘De verwachting is dat dit onderzoek een besparing oplevert van minstens twee miljoen euro. Via een zogeheten revolving fund zou je zulke besparingen kunnen inzetten voor nieuw onderzoek naar gepast gebruik. Zo ontstaat een vliegwiel met een enorme spin-off en wordt het eenvoudiger om zorgkosten beheersbaar te maken.’

Naast het interview met Gabe Sonke lees je meer interviews met medisch specialisten in ons magazine, onder andere over artificiële intelligentie en omgaan met de dood. Medisch Specialist ligt vier keer per jaar in de brievenbus van bijna 30.000 aios en medisch specialisten.

Lees het interview
Lees meer artikelen in Medisch Specialist