Maak vaart met betere uitwisseling gezondheidsgegevens acute zorg

Op 3 april vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat acute zorg plaats. De Federatie roept in aanloop naar het debat samen met zeventien partijen in de zorg op om werk te maken van een betere en snellere beschikbaarheid van gezondheids- en medicatiegegevens. In de acute zorg is de beschikbaarheid van patiëntgegevens namelijk nog niet goed geregeld.

Op dit moment komt het regelmatig voor dat patiënten op de spoedeisende hulp, acute ggz of andere spoedzorgvoorzieningen binnenkomen, van wie de relevante medische voorgeschiedenis niet elektronisch beschikbaar is. De ontbrekende beschikbaarheid van gegevens over de gezondheid, allergieën of medicatie van de patiënt kan risico’s opleveren voor de patiëntveiligheid en vraagt extra inspanningen voor zorgverleners. Bestuurslid van de Federatie Iris Verberk: ‘Voor patiënten en hun naasten is het bijna niet voor te stellen dat het ziekenhuis niet over de juiste informatie beschikt. Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat zorgverleners op het juiste moment op de juiste plek over de juiste patiëntengegevens beschikken. Dit moeten we zo snel mogelijk regelen zodat we hen de juiste zorg kunnen geven.’

Lees de brief hier