Leidraad Medicamenteuze behandelopties COVID-19 aangepast

De leidraad Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) is geactualiseerd op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Er is een addendum toegevoegd over het toedienen van monoklonale antistoffen.

De monoklonale antistoffen zijn op dit moment nog niet beschikbaar en in Europa nog niet officieel geregistreerd als geneesmiddel. Op basis van de huidige beschikbare kennis, is het advies om toediening van monoklonale antistoffen als behandeling of profylaxe voorlopig alleen in onderzoeksverband toe te passen. De effectiviteit en met name de doelmatigheid ervan is namelijk nog niet voldoende wetenschappelijk aangetoond. Een ander bezwaar is dat de therapie (tot nu toe) alleen intraveneus moet worden gegeven in het ziekenhuis, terwijl het juist zou worden ingezet bij patiënten in de vroege COVID fase, die (nog) niet naar het ziekenhuis hoeven. Gezien de grote belasting op de ziekenhuiszorg is dat niet wenselijk.

De SWAB heeft deze leidraad ontwikkeld in samenwerking met het Centrum Infectieziektebestrijding (CIB), het expertiseteam Behandeling van de Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen van de ziekenhuisapothekers (NVZA), medisch microbiologen (NVMM), internisten (NIV/NVVI), intensivisten (NVIC), kinderartsen (NVK) en longartsen (NVALT).

Bekijk de leidraad