Leidraad helpt medisch specialist bij verder verbeteren functioneren

In het kader van het traject 'Individueel Functioneren Medisch Specialisten' (IFMS) publiceren de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de wetenschappelijke verenigingen de Leidraad IFMS. Deze leidraad biedt handvaten om het individueel functioneren van een medisch specialist te evalueren en verder te ontwikkelen. Medisch specialisten horen deel te nemen aan IFMS, en in de leidraad wordt aangeraden om de persoonlijke ontwikkelpunten te delen met de vakgroep of maatschap. IFMS helpt de medisch specialisten om zichzelf, en de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg verder te verbeteren.

Zelfevaluatie, een portfolio met een beschrijving van het professioneel functioneren, feedback uit de werkomgeving, een evaluatiegesprek, een persoonlijk ontwikkelplan en een follow-up hierop vormen de instrumenten van een succesvol IFMS-traject. Bestuurder van de OMS en cardioloog Marcel Daniels: ‘De omgeving kan de medisch specialist immers helpen bij het realiseren van zijn persoonlijke doelstellingen, en daarmee de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dat collega’s elkaar aanspreken als er minder optimaal gefunctioneerd wordt, hoort daar ook bij. Medisch specialisten moeten zich open en toetsbaar opstellen.’ Het disfunctioneren van medisch specialisten is in een apart traject geregeld. Daniels: ‘Deze Leidraad is juist bedoeld als een hulpmiddel om disfunctioneren te voorkomen.’

Kwaliteitsbeleid

Sinds de introductie in 2008 is IFMS in alle ziekenhuizen een feit. De nieuwe leidraad is de volgende stap om het optimaal functioneren van medisch specialisten te bevorderen, en daarmee het kwaliteitsbeleid in ziekenhuizen. Naast IFMS werken medisch specialisten en ziekenhuizen intensief samen om de kwaliteit van de medisch specialistische zorg te verbeteren met onder andere kwaliteitsvisitaties en -registraties en de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen.