Leidraad behandelafspraken bij acute ziekenhuisopname

Bij welke zorgverlener en op welk moment van een acute ziekenhuisopname maak je het reanimatiebeleid met een patiënt bespreekbaar? En hoe doe je dit het beste voor andere behandelafspraken bij een acute ziekenhuisopname? De vandaag gepubliceerde leidraad ‘behandelafspraken voor patiënten in de acute setting; een handreiking bij ziekenhuisopname’ is een handreiking voor zorgprofessionals om in de ziekenhuizen tot lokale afspraken te komen.

Een behandelafspraak hoeft niet bij elke ziekenhuisopname plaats te vinden. Dit zou alleen bij een acute opname moeten gebeuren als dat op dat moment mogelijk is (geen overvolle SEH, de juiste personen aanwezig) of noodzakelijk (een instabiele patiënt) is. Als een gesprek gewenst is, dan zal dat vaker op een passend moment en met de juiste personen kunnen plaatsvinden. Het maken van behandelafspraken bij een acute opname is een onderwerp dat met name ruimte voor maatwerk en gezond verstand vraagt, staat in de leidraad.  

De leidraad is geïnitieerd door een projectgroep van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) maar het onderwerp beperkt zich niet alleen tot de interne geneeskunde. De leidraad is daarom zo opgesteld dat deze voor alle specialismen van toepassing is. Voor de leidraad heeft de NIV input gevraagd van diverse wetenschappelijke verenigingen, zoals de NVIC, NVALT, NVOG, NVK, NVKG en het Nederlands Huisartsen Genootschap en de KNMG. De Raad Kwaliteit en het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten hebben de leidraad vastgesteld.

Lees de hele leidraad
Lees het artikel in Medisch Contact