Ledenraadpleging over akkoord Cao UMC

In de nacht van 11 op 12 november hebben de LAD, FBZ, FNV, CNV en NU’91 een akkoord bereikt met de NFU over een nieuwe Cao UMC. De druk van de twee actiedagen en de aankondiging van een derde actiedag hebben ertoe geleid dat de NFU weer in overleg wilde. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een akkoord dat een verbetering is vergeleken met het eindbod uit september. Het akkoord is voorgelegd aan de leden die tot 25 november 10.00 uur hun stem kunnen uitbrengen.

Totstandkoming akkoord

De LAD onderhandelt bij de Cao UMC mede namens de Federatie Medisch Specialisten. Aan dit cao-akkoord is een langdurig en moeizaam traject voorafgegaan omdat de NFU meteen bij de start van de onderhandelingen al aangaf dat er geen geld was voor een structurele salarisverhoging en andere arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen. In de zomer liepen de onderhandelingen daardoor stuk, waarna de NFU een eindbod deed waar de leden in grote meerderheid ‘nee’ tegen hebben gezegd. Vervolgens werd een actietraject gestart. Na twee zondagsdiensten en de aankondiging van een derde actiedag kregen de LAD en de andere vakbonden de uitnodiging opnieuw in overleg te gaan. Dat leidde na uren onderhandelen tot een akkoord. De zondagsdienst van 25 november is daarmee van de baan.

Hoofdlijnen cao-akkoord

 • De cao loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024
 • De salarisverhogingen zijn verschillend voor drie groepen

  Werknemers in schalen 1 t/m 10:
  - ontvangen per 1 augustus 2021 een structurele salarisverhoging van 2% met een bodem van 75 euro bruto per maand
  - ontvangen per 1 augustus 2022 een structurele salarisverhoging van 2% met een bodem van 61 euro bruto per maand

  Werknemers in schalen 7 t/m 10 in de functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede)behandelen, Klinisch Ondersteunen en Analytisch Personeel:
  - ontvangen per 1 augustus 2021 een structurele salarisverhoging van 3,5%
  - ontvangen per 1 januari 2022 een structurele salarisverhoging van 3,5%

  Werknemers in schaal 11 en hoger:
  - ontvangen per 1 augustus 2021 een structurele salarisverhoging van 1% plus 46 euro per maand (= 1% van het bruto maandbedrag behorend bij schaal 11 periodiek 5)
  - ontvangen per 1 augustus 2022 1% salarisverhoging plus 46 euro per maand
 • Voor alle groepen geldt dat cao-partijen vanaf medio 2022 onderhandelen over een salarisverhoging voor 2023. Afgesproken is dat alle werknemers voor de gestegen prijzen ten minste worden gecompenseerd.

Enkele andere punten die relevant zijn voor medisch specialisten:

 • Er worden voor 1 juli 2022 nadere afspraken gemaakt over de modernisering van de HAMS (hoofdstuk 15 uit de cao). Daarbij wordt in ieder geval gesproken over arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden (zoals arbeidsduur en de TVO), positionering en arbeidsomstandigheden, het perspectief van jonge dokters en levensfasebeleid.
 • De NFU wil zich inspannen om aios gedurende hun opleiding in dienst te houden bij het umc zodat zij gedurende de opleiding niet tal van keren moeten wisselen van werkgever en dus te maken krijgen met wisselende arbeidsvoorwaarden en een ander pensioenfonds.
 • Na de derde maand zwangerschap tot aan de bevalling en gedurende de periode van borstvoeding/kolven tot zes maanden na de bevalling hoeven geen late en nachtdiensten te worden verricht.
 • Er komt een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag.
 • Ieder umc implementeert generatiebeleid voor in elk geval één van deze drie groepen: (1) voor de groep jonge professionals die aan het begin van hun carrière en gezingsvorming staan, (2) voor de groep ervaren professionals die moeten balanceren tussen zorg voor hun gezin, ouders en werk of (3) voor de groep zeer ervaren en oudere professionals.

Beoordeling

Het akkoord is een verbetering ten opzichte van het eindbod uit september, waar alleen NU’91 mee instemde. Zo is geen incidentele maar een structurele salarisverhoging gerealiseerd en zijn concrete afspraken gemaakt om de werkdruk terug te dringen. Bovendien is een aantal inhoudelijke punten uit de inzet van de LAD in dit akkoord opgenomen. Denk aan het moderniseren van het cao-hoofdstuk voor medisch specialisten, het in dienst houden van aios gedurende hun opleiding, het beperken van diensten tijdens en kort na de zwangerschap, en het op te zetten generatiebeleid.