Leden OMS herbenoemen voorzitters De Grave en Daniëls

De Algemene Ledenvergadering van 28 november 2013 heeft met algemene instemming Frank de Grave, algemeen voorzitter van de OMS en Marcel Daniëls, bestuurslid en voorzitter van de Raad Kwaliteit, herbenoemd voor een termijn van drie jaar. Bestuurslid Paul van Leeuwen nam afscheid met het oog op de beoogde verkleining van het bestuur van de OMS en straks de oprichting van de Federatie Medisch Specialisten Nederland (FMSN).

Naast de herbenoeming stond onder meer de begroting en de goedkeuring van statutenwijzigingen op de agenda. Voor de goedkeuring is nog een extra ALV nodig, omdat het benodigde aantal leden hiervoor niet aanwezig was. De goedkeuring van de nieuwe statuten, de goedkeuringen van het reglement auditcommissie en het ledenreglement staan geagendeerd voor de ALV van 19 december 2013. Het jaarplan, de begroting voor 2014 en de contributievoorstellen voor 2014 zijn aangenomen. Bij de begroting voor 2014 werd al rekening gehouden met de ontwikkelingen rondom de oprichting van de FMSN en samenwerking met de LAD.

Ook kwam de actualiteit ter sprake. Zo werd deze week bekend dat Nederland opnieuw als eerste is geëindigd in de European Health Consumer Index. Al jarenlang is Nederland de onbetwiste Europees kampioen gezondheidszorg. Ook bleek deze week dat medisch specialisten een 8,8 scoren in een onderzoek van instituut NIVEL naar het vertrouwen van patiënten in zorgverleners. Met deze score voeren medisch specialisten de lijst aan.