LCPS: Aantal COVID-patiënten gestegen

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding publiceert dagelijks actuele cijfers met betrekking tot COVID-19, waaronder het aantal ziekenhuis- en ic-opnames en het aantal bovenregionale verplaatsingen van COVID-patiënten.

Het LCPS meldt dat op 4 december het totaal aantal opgenomen COVID-19 patiënten 1.625 bedraagt, 30 meer dan gisteren. 473 patiënten liggen op de intensive care, 15 meer dan de dag ervoor. Het aantal nieuwe COVID-opnames bedraagt 189 in de kliniek en 28 op de ic. In de afgelopen 24 uur zijn er 15 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 3 ic-patiënten.

Bekijk de laatste cijfers van het LCPS

Volgens de prognose van het LCPS blijft de druk op de ic’s lange tijd hoog en is bovenregionale spreiding daardoor nog steeds hard nodig. Het LCPS schat dat de reguliere zorg landelijk nog tot medio maart 2021 afgeschaald zal moeten worden.

Kennisbank

Voor medisch specialisten heeft het LCPS een speciale Kennisbank ingericht. Via de Kennisbank kunnen zij de processen, communiqués, dagrapportages en veelgestelde vragen inzien. Het doel van de Kennisbank is het zo goed mogelijk informeren van iedereen die betrokken is bij het proces van patiëntverplaatsing. Registreren kan met werk-emailadres via https://lcps.nu/kennisbank.

Online bijeenkomst

Op 15 december tussen 15 en 16 uur organiseert het LCPS een online bijeenkomst voor medisch professionals die te maken hebben met het verplaatsen van patiënten. In deze kwaliteitssessie ligt de focus op de PMR-tool: welke informatie wordt er overgedragen, waar is behoefte aan en hoe kan de overdracht verbeteren? Aanmelden kan tot 8 december door een email te sturen naar info@lcps.nu.