Landelijk Meldpunt Verspilling in de Zorg van start

Minister Schippers van VWS heeft zaterdag 25 mei het landelijk Meldpunt Verspilling in de geopend. Zij nodigt zorgverleners, cliënten, patiënten en mantelzorgers uit om hier verspilling in de zorg te melden. Ook ideeën om verspilling tegen te gaan kunnen hier worden gemeld. De OMS juicht dit initiatief toe.

Iedereen toegang tot de beste zorg

“Om ervoor te zorgen dat iedereen toegang blijft houden tot de beste zorg, is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met de middelen en het geld dat we hebben. Om zo de premie betaalbaar te houden voor iedereen. Daarom willen we verspilling aanpakken. Met de meldingen die via het landelijk Meldpunt Verspilling gedaan worden, wordt inzichtelijk waar in de zorg verspilling wordt ervaren. Deze meldingen geven ook informatie hoe we samen met elkaar (VWS en veldpartijen) verspilling zo goed mogelijk tegen kunnen gaan”, aldus Schippers.

Plan van aanpak

De meldingen die binnenkomen bij het Meldpunt vormen onderdeel van het plan van aanpak ‘Het tegengaan van Verspilling in de Zorg’, dat de minister en staatssecretaris onlangs aan de Tweede Kamer hebben aangeboden. De opzet van de aanpak en de opzet van het programma is besproken met V&VN, branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen.