Lancering Transparantieregister Zorg op 25 april 2013

Op 25 april 2013 vindt in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag de lancering plaats van het Transparantieregister Zorg dat vanaf die dag via de website www.transparantieregister.nl te raadplegen is.

Het register is ingesteld om openheid te geven over de gelden die artsen, verpleegkundigen, physician assistents en apothekers ontvangen van farmaceutische bedrijven voor dienstverlenende activiteiten. Het Transparantieregister is een initiatief van de betrokken beroeps- en koepelorganisaties, samenwerkend binnen de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR).

Vertegenwoordigers van deze organisaties, alsmede directeur-generaal Curatieve Zorg van het ministerie van VWS, drs. Leon van Halder, zullen bij de lancering aanwezig zijn. Het ministerie heeft de totstandkoming van het register financieel ondersteund en de totstandkoming van een centrale database en webportal mogelijk gemaakt. Het register wordt beheerd en gepubliceerd door de Stichting Transparantieregister Zorg.