Kwaliteitsstandaard belangrijke stap in toekomstbestendige transgenderzorg

Het aantal transgenders is de afgelopen jaren sterk toe genomen. Dit heeft geleid tot druk op de bestaande zorgvoorzieningen, wachttijden en ook behoefte aan heldere criteria voor de kwaliteit van zorg. Om ervoor te zorgen dat er duidelijkheid komt aan welke criteria goede transgenderzorg moet voldoen is de Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg Somatisch opgesteld. De standaard is vandaag gepubliceerd.

In de kwaliteitsstandaard is, los van de structuur van de bestaande transgenderzorg, vastgelegd wat goede transgenderzorg is en hoe deze geleverd kan worden. De standaard biedt daarmee een belangrijk houvast voor de onderlinge samenwerking tussen zorgverleners, zorginkopers en voor transgenders die zoeken naar passende zorg.

Landelijk netwerk

“De kwaliteitsstandaard is een belangrijke stap voorwaarts in het streven naar toekomstbestendige netwerkzorg waarbij niet alle zorg op één locatie wordt aangeboden, maar in een landelijk netwerk van deskundige professionals die met elkaar samenwerken,” zegt Michiel Verkoulen, Kwartiermaker Transgenderzorg. Hij ziet in het feit dat de standaard er nu is, dat het onderlinge contact en het vertrouwen tussen partijen in de transgenderzorg is toegenomen. Lisa van Ginneken, voorzitter van Transvisie, de belangenorganisatie voor transgender personen en hun naasten: “Met deze standaard zetten we een belangrijke stap richting de moderne transgenderzorg waar transgender personen al jaren om vragen. We zijn er echter nog niet. De transgenderzorg ontwikkelt zich snel.”

Voor de zorgverzekeraars en zorgaanbieders draagt de kwaliteitsstandaard bij aan eenduidigheid bij de contractering. “Dit is een hele goede ontwikkeling. De kwaliteitsstandaard zorgt er namelijk voor dat de door zorgverzekeraars ingekochte transgenderzorg beter aansluit op de behoeftes van patiënten. En daar gaat het uiteindelijk om”, zegt Koen Venekamp van Zorgverzekeraars Nederland.

Zorg in ontwikkeling

Transgenderzorg is relatief nieuwe zorg die sterk in ontwikkeling is. Omdat spreiding van zorg, toename van ervaringen bij een bredere groep zorgverleners en nieuw onderzoek kan leiden tot andere inzichten is afgesproken dat de standaard jaarlijks op actualiteit beoordeeld wordt en de implementatie ervan twee jaar na publicatie wordt geëvalueerd.

De kwaliteitsstandaard is tot stand gekomen met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De kwaliteitsstandaard is ontwikkeld door de patiëntenorganisatie en beroepsverenigingen met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.