Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is vandaag door het Landelijk Netwerk Acute Zorg namens elf zorgpartijen, waaronder de Federatie Medisch Specialisten, aangeboden aan het Zorginstituut. De afgelopen jaren is in nauwe samenspraak hard gewerkt om dit Kwaliteitskader Spoedzorgketen op te stellen om de kwaliteit van de spoedzorg verder te verbeteren.

Huib Cense, chirurg en vicevoorzitter van de Federatie: “Het kwaliteitskader is ambitieus en dat moet ook want de druk op de spoedzorg neemt toe. We zien bijvoorbeeld meer ouderen op de seh en hun zorgvraag is complexer geworden. De ziekenhuizen en medisch specialisten staan voor de uitdaging om de drukte in de acute zorg ook in de toekomst op te kunnen blijven vangen en 24/7 bereikbaarheid en kwaliteit te garanderen.”

Aantoonbare competenties

De elf partijen hebben overeenstemming over het Kwaliteitskader Spoedzorgketen met uitzondering van twee normen: de ervaringsjaren van de arts op de seh en de geriatrische expertise op de seh. De zorg op de seh is vaak complex en onvoorspelbaar waarbij je als arts in staat moet zijn om in acute situaties snel te kunnen beslissen en handelen. De Federatie Medisch Specialisten vindt dat de patiënt ervan uit mag gaan dat de dienstdoende arts op de seh over de juiste deskundigheid beschikt, zodat de patiënt kan rekenen op de beste zorg. Daarvoor is het van belang dat artsen met aantoonbare competenties aanwezig zijn op de seh. Die direct vitale dreiging kunnen onderkennen en de ernst van het klinisch beeld snel en accuraat kunnen bepalen. De Federatie is dan ook niet akkoord met de nom voor de arts op de seh die gebaseerd is op het aantal ervaringsjaren. Huib Cense licht toe: “Het gaat om wat je kunt en niet hoeveel jaar je werkt. Het aantal ervaringsjaren betekent niet per definitie dat de arts ook de specifieke competenties heeft voor de acute zorg. Daarom vinden wij dat competenties gericht op de situatie van een spoedeisende hulp het uitgangspunt zou moeten zijn voor het opstellen van de norm. Dat zegt meer dan bijvoorbeeld 2 jaar ervaring op een polikliniek of dagbehandeling waar veel zorg planbaar en voorspelbaar is.”
De Federatie heeft samen met haar wetenschappelijke verenigingen het voortouw genomen om te definiëren en vast te leggen aan welke competenties tenminste één arts werkzaam op de seh moet voldoen.

Geriatrische expertise

Daarnaast vindt de Federatie dat bij kwetsbare ouderen met een acuut probleem de expertise van een medisch specialist nodig is op de seh. In veel ziekenhuizen wordt al voldaan aan de (huidige) norm dat bij geriatrische problematiek 24/7 binnen een halfuur een medisch specialist met expertise van multimorbiditeit, polyfarmacie en ouderen bereikbaar moet zijn voor telefonische consultatie. En indien nodig, de betreffende medisch specialist binnen twee uur fysiek aanwezig is op de seh ofwel in het ziekenhuis. De Federatie wil vasthouden aan deze werkwijze.

Het kwaliteitskader beschrijft bestaande landelijke normen en richtlijnen, nieuwe normen waar partijen aan moeten voldoen en doet aanbevelingen die de kwaliteit van de spoedzorgketen bevorderen om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden. Door de elf partijen is een gezamenlijk implementatieplan en een onderhoudsplan opgeleverd. Aan een patiëntversie van het kwaliteitskader wordt gewerkt.