Kwaliteitscongres 2013: Kwaliteit werkt! De medisch specialist op weg naar 2015

Op 30 oktober 2013 organiseren de wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten voor de vierde keer het Nationaal Kwaliteitscongres Medisch Specialisten. Dit congres is bedoeld voor medisch specialisten, wetenschappelijke verenigingen en iedereen die betrokken is bij het kwaliteitsbeleid in de medisch-specialistische zorg.

De focus van het 4e Nationaal Kwaliteitscongres ligt op concreet behaalde resultaten een jaar na het verschijnen van De Medisch Specialist 2015. We maken hiermee zichtbaar dat medisch specialisten niet alleen praten over kwaliteit, maar daadwerkelijk concrete kwaliteitsverbeteringen bereiken.

Tijdens inspirerende sessies laten we vanuit verschillende perspectieven zien welke initiatieven het afgelopen jaar ontwikkeld zijn en welke resultaten dit opgeleverd heeft. Daarnaast zijn er diverse plenaire onderdelen over kwaliteit van zorg, veiligheid en de rol van medisch specialisten.