Kunstmatige intelligentie: de heilige graal?

Gaat de dokter zijn pensioen nog halen, of nemen computers ons werk straks volledig over? Dat laatste zal niet zo snel gebeuren. Maar dat kunstmatige intelligentie een vlucht neemt, is een feit. Het raakt de dagelijkse praktijk van elke dokter. Waar liggen de kansen en wat zijn de zorgpunten? 80 dokters discussieerden hierover tijdens het Platform Innovatie op 13 mei.

Bij kunstmatige intelligentie draait het om het slim en snel combineren van data met algoritmes in de computer, zoals kenmerken van de patiënt, ziekte-uitkomsten en risicofactoren. Dankzij deze algoritmes kunnen we het ziekteverloop beter voorspellen en betere diagnoses stellen. Precisiegeneeskunde dus.

Data op orde brengen

Kunstmatige Intelligentie zet ons vakgebied op zijn kop, constateerde gastspreker Wiro Niessen, hoogleraar beeldverwerking. “De manier waarop je data analyseert en beslissingen neemt wordt echt anders. De algoritmes die worden ontwikkeld, kunnen hele complexe relaties tussen input en output data leggen. Iets wat wij zelf niet kunnen of waar wij veel langer over doen. Maar: om echt te kunnen profiteren van de mogelijkheden, moeten we onze data beter op orde krijgen: bouwen aan ecosysteem waarin data beschikbaar en analyseerbaar zijn. En we moeten voorkomen dat data gemonopoliseerd worden, want er spelen grote belangen.”

Wie is verantwoordelijk?

Thony Ruys, aios chirugie, sloot zich hierbij aan: “een algoritme is een zelflerend systeem. Hoe meer data we erin kunnen stoppen, hoe beter het algoritme wordt. Data zijn dus van onschatbare waarde en de mogelijkheden zijn veelbelovend. Zo hebben dermatologen onlangs een algoritme getraind waarmee de computer verschillende types huidkanker beter kon vaststellen dan een dermatoloog. De anesthesiologen ontwikkelden een algoritme om bloeddrukdaling tijdens operaties te kunnen voorspellen.” De grote uitdaging wordt om de verantwoordelijkheden rond data goed te regelen. Van wie zijn data en wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk als het algoritme onjuiste informatie genereert? En kunnen we eigenlijk wel blind vertrouwen op algoritmes? Ze zijn enorm complex en daarom best wel een black box.

En de rol van de dokter?

Verdwijnen zal de dokter zeker niet, zo was de conclusie tijdens de discussie. Maar het vak verandert wel en techniek zal een grotere rol gaan spelen. De beroepsgroep heeft een belangrijke rol bij het ontwikkelen van regelgeving en een verantwoorde introductie van algoritmes in de praktijk. Want data analisten zijn goede wetenschappers maar snappen de complexiteit van de zorgtaak niet. Dokters moeten aangeven waar de systemen aan moeten voldoen, voordat ze patiënten ermee in aanraking brengen.

4 innovaties in de schijnwerpers

Na het diner gaven vier medisch specialisten een korte pitch van een innovatie in de praktijk. Cardioloog Jasper Selder gaf een inkijk in het e-health forum waar cardiologen ervaringen met innovaties uitwisselen. Klinisch fysicus Job Gutteling schetste hoe het OLVG met een nieuw track & trace systeem in kaart brengt waar medische apparatuur zich precies bevindt in het ziekenhuis, waardoor veel tijd en kosten bespaard kunnen worden. Rob Kooiman, chirurg, presenteerde een tool waarmee het voorschrijven, bewaken, distribueren en toedienen van medicatie aanmerkelijk verbeterd is in het Gelre ziekenhuis. Saskia Boekhorst sloot af met een nieuwe aanpak in de dagbehandeling van knieprothesiologie, waardoor patiënten sneller herstellen en eerder naar huis kunnen.

Het volgende Platform Innovatie is op maandag 18 november. Zet het vast in uw agenda!