Kom ook naar invitational conference ‘Choosing Wisely’

Op dinsdagmiddag 10 juni organiseren de Orde van Medisch Specialisten en ZonMw in Amsterdam in het kader van ‘Choosing Wisely’ een invitational conference. ‘Choosing Wisely’ de Amerikaanse campagne waarop de Nederlandse campagne ‘Verstandig Kiezen’ is gebaseerd. Tijdens de bijeenkomst lichten de Amerikaanse, maar ook de Canadese initiatiefnemers toe welke activiteiten ze ontplooien in het kader van de campagnes.

De Orde van Medisch Specialisten (OMS), wetenschappelijke verenigingen en ZonMw hebben de campagne Verstandig Kiezen gelanceerd om te laten zien dat kwaliteitsverbetering én kostenbeheersing samen kunnen gaan. Het doel is om artsen en patiënten te ondersteunen bij het maken van verstandige keuzes in de zorg. Daniel B. Wolfson, de oprichter van de Amerikaanse campagne, zal deze middag openen.

Gepast gebruik

De bijeenkomst vindt plaats in de Rode Hoed in Amsterdam tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Daarna is er tot 19.00 uur een netwerkborrel. Deze middag is voor van professionals werkzaam bij zorgorganisaties die nauw betrokken zijn bij het verbeteren van gepast gebruik. Denk daarbij aan onder andere de NPCF, ZN, de NVZ, de NFU, de LHV, ZINL, en uiteraard het ministerie van VWS. De invitational conference vindt plaats aan de vooravond van een tweedaagse bijeenkomst waar vertegenwoordigers uit 8 landen elkaar ontmoeten. De bijeenkomst heeft als doel om na te gaan wat men van elkaar kan leren waar het gaat om bevordering van gepast gebruik van zorg, en hoe krachten kunnen worden gebundeld.

Aanmelden

U bent van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Aanmelden kan tot 3 juni 2014 door een e-mail te sturen naar raadkwaliteit@orde.nl.