KNMG: wetswijziging tuchtrecht in de gezondheidszorg

Per 1 april treden een aantal wijzigingen van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) in werking. Deze wijzigingen veranderen op een aantal punten het tuchtrecht in de gezondheidszorg. Maar wat verandert er precies? Hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

  • Berispingen en boetes worden alleen nog openbaar als de tuchtrechter dat nodig vindt in het belang van de individuele gezondheidszorg;
  • Voorzitters van de tuchtcolleges krijgen de mogelijkheid om klachten waarvan onmiddellijk duidelijk is dat zij eenvoudig kunnen worden afgehandeld, zelf af te doen. Dit kan de duur van de procedure verkorten;
  • Nieuw is ook de tuchtklachtfunctionaris die de klager kan inschakelen voor advies;
  • De klager krijgt de bevoegdheid om zijn klacht tot uiterlijk twee weken voor de behandeling van de zaak op de terechtzitting schriftelijk te wijzigen of aan te vullen;
  • Het tuchtcollege krijgt de mogelijkheid om de aangeklaagde te veroordelen in de kosten die de klager heeft moeten maken, bijvoorbeeld voor een advocaat. Dit kan alleen als een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard;
  • De tuchtrechter kan een beroepsverbod opleggen als de veiligheid dat vereist;
  • Handelingen in de privĂ©sfeer en het organisatorisch handelen van een arts-bestuurder vallen nu (in bepaalde gevallen) officieel onder het tuchtrecht (tweede tuchtnorm).
Voor een uitgebreide toelichting lees verder op de website van KNMG.