KNMG en VWS over eventuele no-deal Brexit

Het ministerie van VWS start een campagne over de mogelijke gevolgen van een no-deal Brexit, specifiek gericht op instellingen en bedrijven in de zorgsector. Deze deelcampagne is onderdeel van de rijksbrede campagne die onlangs van start is gegaan, en een vervolg op eerdere acties van VWS om partijen in de zorgsector op te roepen tot - en te ondersteunen bij – het treffen van voorbereidingen op een no-deal Brexit.

Voor meer specifieke zorginformatie kunt u verder lezen op www.brexitloket.nl/zorg. Hierop staan informatiedocumenten over onder meer: geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, lichaamsmateriaal, onverzekerden, AVG/privacy en BIG-registratie.


KNMG: Werken in VK of artsdiploma gehaald in VK?

Werkt u als specialist in het Verenigd Koninkrijk (VK), heeft u daar uw artsen- of specialistendiploma gehaald of heeft u plannen daartoe? Of werkt u met een Nederlands diploma in het VK? Dan kan de Brexit voor u gevolgen hebben. De KNMG en Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) voeren regelmatig overleg met het ministerie van VWS, BIG-register en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de gevolgen van de Brexit. Bij een no-deal scenario vervalt de regeling van onderling automatische erkenningen van diploma’s tussen het VK en Nederland. Dit geldt zowel voor artsendiploma’s als specialistendiploma’s.

Lees verder de berichtgeving van de KNMG