Klinisch fysici publiceren Kennisagenda

Hoe maak je optimaal gebruik van nieuwe technologie om de radiotherapiebehandeling te individualiseren? Welke (innovatieve) behandelingen voor slechthorendheid en tinnitus zijn voor welke oorzaken geschikt? Deze en andere onderzoeksvragen komen aan bod in de Kennisagenda van de klinisch fysici die deze maand is verschenen.

Met deze kennisagenda zijn twaalf onderzoeksvragen bepaald die de klinisch fysici de komende jaren onder de loep gaan nemen. ‘We weten het antwoord op deze vragen nog niet, aldus Lieke Poot, voorzitter van de NVKF, ‘maar wel dat dit belangrijke vragen zijn waar we mee aan de slag willen. De kennisagenda is een mooi richtinggevend document die de top 12 kennishiaten van het werkveld klinische fysica met grote maatschappelijke impact weergeeft.’
Inmiddels hebben 28 van de 33 wetenschappelijke verenigingen in samenwerking met patiëntenorganisaties een kennisagenda gepubliceerd. Een belangrijke stap naar een steeds betere wetenschappelijke onderbouwing van diagnostiek en behandeling. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidt de ontwikkeling van deze kennisagenda’s.