Klinisch chemici en KNO-artsen publiceren kennisagenda

Vorige week hebben de klinisch chemici en de KNO-artsen hun kennisagenda gepubliceerd. Samen met patiëntenorganisaties en andere betrokkenen hebben deze wetenschappelijke verenigingen geïnventariseerd welke kennishiaten er zijn binnen hun specialisme en bepaald welke onderwerpen als eerste onderzocht moeten worden. Met de resultaten van deze zorgevaluatie onderzoeken kunnen zij de zorg aan de patiënt steeds verder verbeteren.

Klinisch chemici: 10 kennishiaten

De klinisch chemici maakten een top 10 met kennishiaten. Onder andere willen zij onderzoeken welke klinisch chemische bepalingen die mensen met een chronische aandoening regelmatig moeten laten verrichten, ook thuis kunnen plaatsvinden. Ook willen ze een antwoord op de vraag wat de diagnostische waarde is van het bepalen van de bloedsuikerstofwisseling (HbA1c) bij patiënten bij wie diabetes wordt vermoed. Tijdens het Voorjaarscongres van de klinisch chemici in Papendal op 12 april ontving dr. Marc Elisen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), het eerste exemplaar van deze kennisagenda uit handen van prof. dr. Robert de Jonge, werkgroeplid van de kennisagenda.

KNO-artsen: geactualiseerde kennisagenda

Prof. dr. Michiel van den Brekel overhandigde op 13 april namens de KNO-vereniging haar kennisagenda aan Hannie Bonink, directeur programma’s bij ZonMw. De KNO-vereniging is de eerste vereniging die haar eerste kennisagenda uit 2013 heeft geüpdatet. De KNO-artsen hebben zestien kennishiaten benoemd. Onder meer willen zij onderzoek opstarten naar de vraag wat de beste behandeling is voor slikproblemen bij neurologische ziektebeelden, bijv. een beroerte, ziekte van Parkinson, ALS of de kwetsbare oudere patiënt, maar ook onderzoek opstarten naar de optimale nazorg bij behandeling van hoofd-halskanker. De kennisagenda bevat ook een overzicht welk onderzoek loopt en welke richtlijnen zijn ontwikkeld vanuit de agenda van 2013.

Zorgevaluatie

Zorgevaluatie is evaluatie van bestaande diagnostiek en behandeling, zodat beter duidelijk wordt wat werkzaam is en wat niet. Het opstellen van een kennisagenda is hierin de eerste stap. Bijna alle wetenschappelijke verenigingen zijn hiermee bezig. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidt de ontwikkeling van de meeste kennisagenda’s. Inmiddels hebben twaalf wetenschappelijke verenigingen hun kennisagenda’s gereed: de KNO-artsen, de klinisch geriaters, de orthopeden, de maag-darm-lever-artsen, de radiotherapeuten, de gynaecologen, de urologen, de revalidatieartsen, de internisten, de sportartsen, de neurologen en de klinisch chemici. Daarnaast zijn er dertien in ontwikkeling en één in herziening.

Lees meer over de ondersteuning die het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten kan bieden bij Zorgevaluatie en kennisagenda’s.