Kinderartsen lanceren kennisagenda

Deze maand is de kennisagenda van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) gelanceerd. In deze eerste kennisagenda van de NVK staan de tien belangrijkste kennishiaten binnen de algemene kindergeneeskunde beschreven, samen met een plan van aanpak hoe deze met wetenschappelijk onderzoek kunnen worden ingevuld.

Jolita Bekhof, voorzitter van de werkgroep: ‘Een belangrijke stap voor de NVK en voor de algemene kindergeneeskunde. Het was een leerzaam proces, waarbij we ontzettend veel input van patiëntenvertegenwoordigers en kinderartsen hebben gekregen.’
 

Top 10 kennishiaten

De kennisagenda beschrijft op welke manier de kennishiaten zijn geïnventariseerd en geeft een overzicht van de 10 belangrijkste onderzoeksvragen. Een greep uit deze top 10:
  • Wat zijn veilige saturatiegrenzen die gehanteerd kunnen worden voor het starten of stoppen van zuurstoftoediening bij kinderen met luchtwegaandoeningen (bijvoorbeeld astma, viraal piepen, pneumonie)?
  • Wat is de effectiviteit van medicamenteuze behandeling bij kinderen met functionele buikpijn?
  • Op welke manier kan de kinderarts bijdragen aan de aandacht voor de psychosociale impact van ziekte en behandeling?
 
Daarnaast geeft de kennisagenda ook een overzicht van recent afgeronde en nog lopende studies, die binnen de algemene kindergeneeskunde in de Nederlandse ziekenhuizen worden uitgevoerd. Ook biedt de kennisagenda een aanzet voor de vorming van een onderzoeksnetwerk voor de algemene kindergeneeskunde. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft de ontwikkeling van de kennisagenda begeleid. De uitvoering en voortgang van de kennisagenda wordt bewaakt en ondersteund door de Commissie SPIN (Samenwerkingsverband Pediatrie In Nederland). SPIN biedt de mogelijkheid tot financiering van onderzoeksprojecten die de top 10 kennishiaten betreffen.