Kijktip: ‘Zorgevaluatie in de volgende versnelling’

Bijna 200 deelnemers kwamen op 14 april naar het symposium Zorgevaluatie in Utrecht om van gedachten te wisselen over de vraag wat er nodig is om kennis uit onderzoek sneller naar de praktijk te brengen. Wat is daarbij de rol van dokters, wetenschappelijke verenigingen en andere stakeholders? Om dit doel te bereiken is goede samenwerking nodig, maar ook het stellen van realistische doelen en focus op onderzoeksthema’s met grote impact op de zorg en minder op de niche onderwerpen, zo was de conclusie.

Kijk het symposium terug

Implementatie vraagt ook om gedragsverandering

Implementatie van nieuwe kennis vraagt ook om gedragsverandering en dat blijkt soms lastig. Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar ging in op de vraag hoe je verandering kunt aanjagen. Maak de urgentie voelbaar, influence the influencer en wees consistent in je boodschap, was zijn advies. Reumatoloog Margreet Kloppenburg nam het stokje over met een presentatie hoe spiegelinformatie gebruikt kan worden om behandelbeleid te evalueren en bij te stellen. Orthopedisch chirurg Rudolf Poolman liet zien dat onderzoek doen en implementeren niet per definitie in die volgorde hoeft. Je kunt implementatie versnellen door richtlijnmodules al stapsgewijs te implementeren en zo aanvullende onderbouwing te verzamelen vanuit de praktijk. 

Welke rol hebben de stakeholders bij implementatie van onderzoek? 

NVZ- bestuurder Rob Dillman sprak over de faciliterende rol van ziekenhuizen. Zorgverzekeraars op hun beurt kunnen implementatie stimuleren door met alle partijen implementatiekeuzes te maken, en daarnaast in gesprek te gaan met ziekenhuizen om daar goede voorbeelden en benchmarkinformatie te delen, aldus Marjo Visser, bestuursvoorzitter VGZ. Ronnie van Diemen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij ministerie van VWS, benadrukte het belang van samenwerking in het veld maar ook het maken van keuzes, om implementatie te kunnen versnellen: ‘Medisch specialisten hebben al veel stappen gezet. Om verder te versnellen zou ik adviseren: kies nou eens vijf impactvolle onderwerpen en richt je daar in eerste instantie op. Dan kun je meters maken.’

Wat kunnen we leren vanuit de praktijk?

Radioloog Wouter Veldhuis, arts-onderzoeker interne geneeskunde Roos Boerman en aios MDL Marin de Jong deelden hun ervaringen, successen en knelpunten van de implementatie van hun onderzoek. Als feestelijk moment werd tot slot door Federatiebestuurslid Jelle Ruurda de Ben Willem Mol prijs voor het ‘best includerende onderzoek’ uitgereikt aan Paul van Amstel voor de CAPP studie,  een onderzoek naar de behandeling van complexe appendicitis bij kinderen.

Jelle Ruurda en dagvoorzitter Raphael Hemler, voorzitter van de adviescommissie Zorgevaluatie, sloten het symposium samen af. Ruurda: ‘We kijken terug op een inspirerende dag met mooie inhoudelijke bijdragen. Het is mooi om te zien hoeveel bevlogenheid er is om onderzoek te gebruiken voor het realiseren van de beste zorg. Als dokters kunnen wij hieraan onze bijdrage leveren door te bepalen welk onderzoek het meest urgent is, onderzoek te initiëren en daarna de nieuwe kennis te duiden en beoordelen. Maar wij kunnen het niet alleen: samen optrekken met andere zorgpartijen is en blijft hierbij essentieel.’