Kennisagenda Heelkunde 2.0 gepubliceerd

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) heeft de 28 belangrijkste kennisvragen vastgesteld. Werkgroepvoorzitter Milan Richir: ‘Er wordt in Nederland veel innovatief onderzoek gedaan, maar er wordt relatief weinig onderzoek gedaan naar vragen uit de praktijk. Met z’n allen willen wij de kwaliteit van onze zorg continu verbeteren. Daarvoor is het belangrijk dat wij met elkaar hebben bepaald wat belangrijke kennisvragen zijn die we opgelost willen hebben.’ 

Alle chirurgen in Nederland en verschillende patiëntenverenigingen hebben kennisvragen kunnen aanleveren. In totaal is er gestart met 1.000 kennisvragen die na verschillende prioriteringsronden zijn geprioriteerd tot 28 vragen. De kennisagenda raakt de verschillende deelgebieden van de heelkunde, bijvoorbeeld over de optimale behandeling bij specifieke aandoeningen, zoals een stomp thoraxtrauma, wonden met voorspeld slechte genezing of patiënten met een diabetische voet met een diepe infectie. Ook onderwerpen als diagnostiek, preventie en samen beslissen komen aan bod. 

De kennisagenda is ontwikkeld door de werkgroep Zorgevaluatie van de NVvH. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid.