Kennis delen tijdens Guía Salud conference

Op 6 juni verzorgde Dunja Dreesens een keynote-lezing over samen beslissen en richtlijnen tijdens de GuíaSalud Scientific Conference 2017 in Madrid. Dreesens is promovendus aan de Universiteit Maastricht en senior adviseur bij het Kennisinstituut.

GuíaSalud is de Spaanse evenknie van het Kennisinstituut. Zo ontwikkelt het instituut eveneens richtlijnen en andere kennisinstrumenten als keuzehulpen, beschikt het over een bibliotheek met richtlijnen en draagt bij aan richtlijnmethodologie. De organisatie valt onder het ministerie van Volksgezondheid.

Richtlijnen en het patiëntenperspectief

Het onderwerp van de conferentie was richtlijnen en het patiëntenperspectief, met als doel de besluitvorming in de spreekkamer te verbeteren. Dunja Dreesens sloot de conferentie af met een lezing over de implementatie van samen beslissen en richtlijnen: wat is de stand van zaken in de praktijk? Wat komt er bij kijken om samen beslissen te implementeren. Welke barrières bestaan er en welke implementatiestrategieën? En hoe verhouden deze twee werelden zich tot elkaar? Daarbij besteedde zij onder meer aandacht aan de rol van het Kennisinstituut om met inbreng van patiëntenorganisaties richtlijnen en keuzehulpen te ontwikkelen. Deze laatste kunnen arts en patiënt helpen om samen te beslissen welke zorg het best past bij de patiënt.Meer informatie

Bekijk de presentatie van Dunja Dreesens

Bekijk de activiteiten van het Kennisinstituut met betrekking tot patiëntenparticipatie bij ontwikkeling van richtlijnen en keuzehulpen en implementatie.