Juridische vragen over COVID-19

Het coronavirus leidt bij artsen en andere zorgprofessionals tot arbeidsrechtelijke en gezondheidsrechtelijke vragen. Op veel vragen is niet een eenduidig antwoord te geven en hangt de beantwoording af van de ernst van de situatie en de omstandigheden van het concrete geval. Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze juristen.

Artsen die in dienstverband werkzaam zijn, hebben naast hun rechten en plichten als werknemer ook de plicht om als goed hulpverlener te handelen. Dit betekent dat er steeds een goede afweging moet plaatsvinden tussen de plichten die voortvloeien uit het beginsel van goed werkgeverschap en het beginsel van goed zorgverlenerschap. Daarom adviseren wij leden die tegen vragen aanlopen, contact op te nemen met de juristen van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD. Zij kunnen u ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes.

Ons Kennis- en dienstverleningscentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur via 088 -134 41 12 of info@demedischspecialist.nl.